Als fietser aangereden met letsel

Aangereden op de fiets

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig
 • Gespecialiseerd in aanrijdingen met letsel

Bent u aangereden op de fiets? Bent u geschept door een motorvoertuig of was het een aanrijding met een andere fietser? En heeft u daarbij letsel opgelopen? Dan kunnen onze juristen u helpen om uw schadevergoeding te claimen.

Aangereden op de fiets: claim direct uw letselschadevergoeding

Wij verlenen gratis juridische bijstand aan slachtoffers die zijn aangereden op de fiets en hierbij letselschade hebben opgelopen. Neem vandaag nog contact met ons op via het contactformulier. Vertel ons wat er precies is gebeurd. En ontvang de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Wilt u meer weten over de voordelen van juridische bijstand bij een fietsongeval? Bekijk dan de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Aangereden op de fiets & letselschade: 25 vragen en antwoorden

Vraag 1. Wat is letselschade?

Vraag 2. Aangereden op de fiets, wat nu?

Vraag 3. Wie is aansprakelijk wanneer u bent aangereden op de fiets?

Vraag 4. Kan ik een rekening verwachten van mijn zorgverzekeraar?

Vraag 5. Heb ik recht op schadevergoeding als ik ben aangereden op de fiets?

Vraag 6. Welke schade wordt vergoed?

Vraag 7. Wat wordt de hoogte van mijn schadevergoeding?

Vraag 8. Hoe werkt het claimen van schadevergoeding?

Vraag 9. Hoe verloopt de uitbetaling van de schadevergoeding?

Vraag 10. Wat is smartengeld en heb ik daar recht op?

Vraag 11. Mijn zaak is reeds in behandeling bij de verzekeraar van de tegenpartij, wat nu?

Vraag 12. Ik heb een aanbod van de WA-verzekeraar, kan ik dat laten toetsen?

Vraag 13. De WA-verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af, wat nu?

Vraag 14. De dader is doorgereden of onbekend, wat nu?

Vraag 15. Het ongeluk was deels mijn eigen schuld, kan ik desondanks mijn schade vergoed krijgen?

Vraag 16. Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet voldoende?

Vraag 17. Wat zijn de kosten van juridische hulp?

Vraag 18. Waarom juridische hulp inschakelen en waarom via ons?

Vraag 19. Waarom kan ik beter een jurist inschakelen dan een advocaat?

Vraag 20. Wat zijn uw belangrijkste juridische tips als ik ben aangereden op de fiets?

Vraag 21. Moet ik aangifte doen, nadat ik op de fiets ben aangereden?

Vraag 22. Waar moet ik op letten bij het invullen van het schadeformulier?

Vraag 23. Aangereden door een dronken bestuurder, recht op schadevergoeding?

Vraag 24. Aangereden door onverzekerd voertuig, recht op schadevergoeding?

Vraag 25. Met de fiets aangereden op een parkeerplaats, recht op schadevergoeding?

Vraag 1. Wat is letselschade?

Antwoord: letselschade heeft betrekking op alle schade die voortvloeit uit een ongeval.

Als u bent aangereden op de fiets kunt u hierbij denken aan lichamelijke schade:

 • Pijn
 • Botbreuken
 • Verwondingen
 • Last van nek, rug of ledematen.

Of aan geestelijke schade zoals een trauma waardoor u:

 • Niet meer aan het verkeer durft deel te nemen of;
 • Niet meer de straat op durft te gaan

Deze vormen van schade vallen onder de immateriële schade die u kunt oplopen tijdens een fietsongeval. De materiële schade heeft betrekking op de onkosten die u maakt voor bijvoorbeeld:

 • Ziekenhuisbezoek
 • Reparatie van uw fiets
 • Kleding
 • Dagen die u niet kunt werken

Slachtoffer van een aanrijding met de fiets? Alle letselschade die u als fietser heeft opgelopen kunt u verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 2: Aangereden op de fiets, wat nu?

Antwoord: het is allereerst zaak om zo snel mogelijk hulp in te schakelen voor het letsel dat u als fietser hebt opgelopen.

U zult zich daarna vast afvragen: en nu?

 • Terwijl u wacht op de ambulance is het belangrijk om, wanneer u daartoe in staat bent, de gegevens te noteren van de aansprakelijke tegenpartij
 • Neem zo snel mogelijk contact op met een juridisch letselschadebureau

Wij bieden gratis juridische hulp aan slachtoffers van fietsongevallen. Onze gespecialiseerde juristen kunnen de tegenpartij aansprakelijk stellen en de maximale vergoeding voor uw letsel vorderen.

Het voordeel van het inschakelen van juridische hulp bij een fietsongeluk is dat u zich op uw herstel kunt richten. Dat niet alleen, wij zorgen ervoor dat u de vergoeding krijgt die al uw schade van het fietsongeluk dekt. Bespaar uzelf moeizame discussies met de verzekeraar en een te lage schadevergoeding.

Onze juristen gaan graag de strijd voor u aan. Wij weten alles van de regels en wetten. En wij zorgen ervoor dat u centraal staat. Het gaat immers om u en uw letsel.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 3: Wie is aansprakelijk wanneer u bent aangereden op de fiets?

Antwoord: dat hangt af van de oorzaak van de aanrijding.

Bent u aangereden op het fietspad? En is het fietsongeval een aanrijding tussen twee fietsers? Dan zijn de volgende stappen van belang:

 • De tegenpartij moet de aansprakelijkheid erkennen
 • Of u moet kunnen aantonen dat de tegenpartij u heeft aangereden op het fietspad
 • Het is belangrijk dat er getuigen zijn van het ongeval

Bent u op de fiets aangereden door een motorvoertuig (auto, bus, scooter, tram, vrachtwagen)?

 • Als de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is voor het ongeval kunt u alle kosten op hem of haar verhalen
 • Bent u deels aansprakelijk? Dan kunt u 50% tot 100% van de schade vergoed krijgen. Dit hangt af de ernst van het letsel en aan uw aandeel in het ongeval

In de wet is vastgesteld dat fietsers zwakke verkeersdeelnemers zijn en motorvoertuigen sterke verkeersdeelnemers. Dit houdt in dat u als fietser meer beschermd bent voor de wet.

Alleen wanneer de bestuurder van het motorvoertuig overmacht kan aantonen, is hij niet aansprakelijk voor uw schade:

 • Als u met opzet of aangrenzende roekeloosheid verkeersfouten heeft begaan

In de praktijk wordt een beroep op overmacht zelden toegekend.

Is uw zoon of dochter aangereden op de fiets?

Als uw kind jonger dan 14 jaar is:

 • Is de bestuurder van het motorvoertuig voor 100% aansprakelijk te stellen

Als uw kind ouder dan 14 jaar is:

 • Is de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk? Dan kunt u de maximale schadevergoeding eisen
 • Is uw kind deels aansprakelijk? Dan kunt u 50% tot 100% vergoed krijgen. Afhankelijk van de situatie en de ernst van het letsel

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 4. Kan ik een rekening verwachten van mijn zorgverzekeraar?

Antwoord: ja, als u bent behandeld voor uw verwondingen in het ziekenhuis, zal het ziekenhuis u een nota sturen. Alle medische kosten die u maakt kunt u verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Ook de kosten voor het eigen risico.

Deze kosten moeten vaak binnen enkele weken worden voldaan. Dat kan een flinke financiële klap zijn. Het is dus van belang om zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Als de aansprakelijkheid erkend wordt, kunnen onze juristen alvast een voorschot voor u claimen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over opstapelende rekeningen.

Terug naar het vragenoverzicht

Aangereden op de fiets? Wacht niet langer: claim uw schadevergoeding.  Wij bieden u gratis juridische bijstand bij letselschade, 100 % gratis! Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of ga direct naar het contactformulier en vul uw naam en telefoonnummer in. U wordt dezelfde werkdag nog teruggebeld!

Laat uw letselschade claimen

Vraag 5. Heb ik recht op schadevergoeding als ik ben aangereden op de fiets?

Antwoord: ja, u heeft recht op een schadevergoeding als u het slachtoffer bent van een fietsongeluk.

Letselschade opgelopen door een fietsongeluk? Als u op de fiets bent aangereden is de aansprakelijke tegenpartij verplicht om alle kosten die voortvloeien uit de letselschade aan u te vergoeden.

Bijzondere verkeersongevallen als fietser:

 • Als er sprake is van overmacht heeft u geen recht op schadevergoeding (dit komt in de praktijk weinig voor)
 • Als u geheel aansprakelijk bent voor een ongeval met een fietser of voetganger, dan heeft u geen recht op schadevergoeding
 • Zelfs als u aansprakelijk bent voor een ongeval met een motorvoertuig, kunt u alsnog een deel van uw totale letselschade vergoed krijgen
 • Als u in een fietser – fietser of fietser – voetganger ongeval beide aansprakelijk te stellen bent, dan kunt u beide aanspraak maken op een gedeeltelijke schadevergoeding

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 6. Welke schade wordt vergoed?

Antwoord: bij erkenning van aansprakelijkheid door de tegenpartij moet alle schade worden vergoed. Als u bent aangereden op de fiets kunt u denken aan de volgende schadeposten:

 • Medische kosten (eigen risico, fysiotherapie, thuiszorg)
 • Smartengeld
 • Inkomsten (tijdelijk arbeidsongeschikt)
 • Reiskosten
 • Materiële schade (fiets, kleding, bril)

Bekijk de pagina Overzicht schadeposten voor mogelijke schadeposten.

Het is namelijk zo geregeld in de wet dat het dagelijkse leven van het slachtoffer, zoals die was voor het ongeval, zoveel mogelijk hersteld moet worden. U moet de gemaakte kosten wel kunnen aantonen. Bewaar alle bonnetjes. Schrijf alles op. Laat onze juristen een gratis schadeberekening voor u maken.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 7. Wat wordt de hoogte van mijn schadevergoeding?

Antwoord: dat verschilt per situatie. Er is geen standaardmodel voor schadevergoeding als u bent aangereden op de fiets. De hoogte van de schadevergoeding wordt berekend door te kijken naar verschillende factoren:

 • De leeftijd van het slachtoffer
 • De zwaarte van het letsel
 • De duur van het herstel
 • De bijkomende gevolgen in het heden en de toekomst
 • De gemaakte kosten

Pas als u helemaal bent genezen van de letselschade die u als fietser heeft opgelopen, kunnen we de totale berekening maken.

 • Hoelang heeft u niet kunnen werken?
 • Hoelang heeft u gebruik moeten maken van het openbaar vervoer of een taxi?

Onze ervaren letselschadejuristen doen dit snel, betrouwbaar en uiterst nauwkeurig. In de tussentijd kunnen wij alvast voorschotten voor u claimen bij de tegenpartij.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 8. Hoe werkt het claimen van schadevergoeding?

Antwoord: het claimen van uw letselschadevergoeding doet u door middel van de volgende stappen:

 1. U bent op de fiets aangereden. U heeft daarbij letselschade opgelopen. Neem allereerst contact op met ons letselschadebureau. Vertel de toedracht en uw schade.
 2. Als u het ongeluk liever bij u thuis bespreekt dan komen we graag bij u langs. Dit is geheel kosteloos.
 3. Eén van onze ervaren juristen onderzoekt of er sprake is van aansprakelijkheid van de tegenpartij. U hoeft hier niets voor te doen. Het gehele traject is kosteloos.
 4. U krijgt een brief van ons. Hiermee kunt u ons machtigen om de zaak voor u in behandeling te nemen.
 5. De jurist stuurt een aansprakelijkheidsbrief naar de tegenpartij.
 6. Bij erkenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij, gaan we over op het in kaart brengen van de geleden schade. Dit doen we samen met u.
 7. Het moment is gekomen om alvast enkele voorschotten te claimen.
 8. Bent u volledig hersteld? Dan claimen wij de maximale schadevergoeding.

Aan dit juridische traject zijn geen kosten verbonden. U krijgt hier ook een schriftelijke bevestiging van. U kunt hier meer over lezen op de pagina Hoe verloopt het traject?

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 9. Hoe verloopt de uitbetaling van de schadevergoeding?

Antwoord: de schadevergoeding wordt rechtstreeks op uw eigen rekening gestort. De gehele schadevergoeding wordt direct aan u uitbetaald.

Als u bij het fietsongeluk letsel heeft opgelopen en nog in de herstelperiode zit, krijgt u eerst voorschotten uitgekeerd. Deze worden ook rechtstreeks op uw eigen rekening uitgekeerd.

Als u helemaal bent genezen van het ongeluk met de fiets krijgt u de resterende vergoeding uitbetaald. Ook dit bedrag wordt op uw eigen bankrekening gestort.

Terug naar het vragenoverzicht

Aangereden op de fiets? Wacht niet langer: claim uw schadevergoeding.  Wij bieden u gratis juridische bijstand bij letselschade, 100 % gratis! Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of ga direct naar het contactformulier en vul uw naam en telefoonnummer in. U wordt dezelfde werkdag nog teruggebeld!

Laat uw letselschade claimen

Vraag 10. Wat is smartengeld en heb ik daar recht op?

Antwoord: smartengeld is de vergoeding die u ontvangt voor de ellende, de psychische schade en de verminderde levenslust die u heeft opgelopen als gevolg van het fietsongeval. En ja, als u bent aangereden met de fiets dan is de tegenpartij u smartengeld verschuldigd.

De factoren die meewegen bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld zijn:

 • De zwaarte van het fietsongeluk en opgelopen letsel
 • De bijkomende gevolgen in het heden en de toekomst
 • De duur van het herstel

Ga naar de pagina Smartengeld claimen: vergoeding voor immateriële schade voor meer informatie.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 11. Mijn zaak is reeds in behandeling bij de verzekeraar van de tegenpartij, wat nu?

Antwoord: u kunt het tij nog keren. Het is altijd goed om zélf een belangenbehartiger in te schakelen. Dit zal in uw voordeel werken:

 • U krijgt snel een voorschot
 • Onze juristen gaan voor de maximale schadevergoeding
 • We gaan gelijk aan de slag; en dringen aan op een snelle afhandeling
 • Het draait om u en uw letsel
 • Gratis juridische bijstand

Lees hier meer over op de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

De verzekeraar van de tegenpartij zal u zoveel mogelijk proberen tegen te werken. Dit resulteert vaak in:

 • Lange wachttijden
 • Slechte communicatie
 • Een partijdige medisch adviseur
 • Een zo laag mogelijke schadevergoeding
 • U staat daar niet centraal: het draait om winst

Voorkom toekomstige financiële problemen. Stap naar ons juridisch letselschadebureau. Onze juristen claimen de maximale schadevergoeding voor u. Neem met minder geen genoegen!

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 12. Ik heb een aanbod van de WA-verzekeraar, kan ik dat laten toetsen?

Antwoord: ja, dat kunt u laten toetsen.

 1. Neem contact met ons op.
 2. Vertel ons wat er precies is gebeurd.
 3. Geef ons een beeld van de totale schade.
 4. En wat het aanbod is van de WA-verzekeraar.

Wanneer u dat wilt kunnen wij uw zaak kosteloos in behandeling nemen en dan een accurate berekening van uw opgelopen letselschade maken. In de meeste gevallen komt onze berekening hoger (en reëler) uit dan de berekening die door de WA-verzekeraar is gemaakt. De maximale schadevergoeding waar u recht op heeft na een ongeluk met de fiets.

En dat gebeurt allemaal geheel gratis. Ons bureau zal dat ook schriftelijk aan u bevestigen.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 13. De WA-verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af, wat nu?

Antwoord: neem gelijk contact met ons op.

Als de WA-verzekeraar uw aansprakelijkheid afwijst zult u zich afvragen wat te doen. Vertel ons wat er precies is gebeurd.  Onze juristen zullen uw dossier nauwkeurig onderzoeken. De volgende punten komen aan bod:

 • De toedracht van de aanrijding
 • Zijn er getuigen?
 • Is er een schade aanrijdingsformulier (SAF) ondertekend?
 • Aansprakelijkheid en verzekering van de tegenpartij
 • De beoordeling van de WA-verzekeraar

Als de tegenpartij aansprakelijk en verzekerd is, dan zit de WA-verzekeraar fout. Geef ons een machtiging om uw dossier over te nemen. Wij nemen uw zaak gelijk in behandeling.

Terug naar het vragenoverzicht

Aangereden op de fiets? Wacht niet langer: claim uw schadevergoeding.  Wij bieden u gratis juridische bijstand bij letselschade, 100 % gratis! Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of ga direct naar het contactformulier en vul uw naam en telefoonnummer in. U wordt dezelfde werkdag nog teruggebeld!

Laat uw letselschade claimen

Vraag 14. De dader is doorgereden of onbekend, wat nu?

Antwoord: wij kunnen namens u een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Het Waarborgfonds Motorverkeer keert schadevergoedingen uit aan slachtoffers van verkeersongelukken met gemotoriseerde voertuigen. Dit geldt dus niet als u aangereden bent op het fietspad of op de weg door een andere fietser.

Volg dit stappenplan:

 1. Heeft u het voertuig gezien, maar geen kenteken kunnen noteren? Doe dan direct aangifte van het ongeluk op de fiets bij de politie. Als u dat niet direct doet, neemt het Waarborgfonds Motorverkeer de schadeclaim niet in behandeling. Als u het kenteken wel heeft kunnen noteren, moet u binnen 14 dagen aangifte doen bij de politie.
 2. U heeft getuigen nodig van het ongeval met de fiets. De bijrijder, een voorbijganger, iemand die het fietsongeluk zag gebeuren. U kunt dit het beste meteen na het ongeval doen. Als u hiertoe in staat bent.
 3. Zijn er camera’s gericht op de plek waar u bent geschept? Zo ja, zoek dan uit hoe de camerabeelden bemachtigt kunnen worden.
 4. Schakel een juridisch letselschadebureau in.

Wij verhalen onze kosten op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw eigen schadevergoeding.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 15. Het ongeluk was deels mijn eigen schuld, kan ik desondanks mijn schade vergoed krijgen?

Antwoord: ja, dat is mogelijk.

Bij een aanrijding met een motorvoertuig:

 • Een motorvoertuig is altijd aansprakelijk te stellen voor 50% van uw geleden schade. Soms zelfs tot 100%: dit hangt af van uw verkeersfout en de ernst van het letsel
 • Bij fietsers jonger dan 14 jaar is de bestuurder van het motorvoertuig 100% aansprakelijk te stellen

Dit geldt alleen niet bij overmacht van de automobilist.

Gaat het om een aanrijding tussen fietsers of om een aanrijding met een voetganger?

 • Dan kunt u alsnog een schadevergoeding indienen voor het letsel dat de andere fietser heeft veroorzaakt. Het zal dan om een deel van de schade gaan

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 16. Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet voldoende?

Antwoord: vaak wordt u niet optimaal geholpen door rechtsbijstandsverzekeraars. Wij horen vaak klachten van onze cliënten:

 • Slechte communicatie
 • Niet op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen
 • Langzaam verloop van het traject
 • Onervaren medewerkers
 • Veel verloop van medewerkers
 • Draait om winst voor het bedrijf
 • Geen toewijding van de medewerkers
 • Weinig persoonlijke aandacht

Wilt u overstappen? Wij nemen uw dossier graag over. En dat geheel kosteloos. Lees meer over de voordelen van ons letselschadebureau op de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 17. Wat zijn de kosten van juridische hulp? 

Antwoord: er zijn aan het gehele traject geen kosten verbonden.

Onze juristen werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen op de fiets. Voorafgaand aan het traject ontvangt u daar een schriftelijke bevestiging van. Wij kunnen onze kosten namelijk verhalen op de verzekering van de tegenpartij. Dit verandert niets aan de hoogte van uw eigen schadevergoeding.

Neemt u dus contact met ons op als u bent aangereden op de fiets. U heeft recht op gratis juridische bijstand. 

Terug naar het vragenoverzicht

Aangereden op de fiets? Wacht niet langer: claim uw schadevergoeding.  Wij bieden u gratis juridische bijstand bij letselschade, 100 % gratis! Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of ga direct naar het contactformulier en vul uw naam en telefoonnummer in. U wordt dezelfde werkdag nog teruggebeld!

Laat uw letselschade claimen

Vraag 18. Waarom juridische hulp inschakelen en waarom via ons?

 Antwoord: bekijk de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Daar geven wij uitleg waarom het in uw voordeel werkt om juridische hulp in te schakelen en waarom via ons.

Een klein voorproefje uit de 20 voordelen:

 • Geheel gratis juridische bijstand
 • Het kost u geen tijd, energie en frustratie
 • Wij claimen de maximale schadevergoeding voor u
 • Onze juristen luisteren naar uw behoeften
 • U wordt overal bij betrokken en volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen

Wilt u meer voordelen lezen? Ga dan naar 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 19. Waarom kan ik beter een jurist inschakelen dan een advocaat?

 Antwoord: een letselschadejurist werkt gratis voor slachtoffers van letselschade. Een letselschadeadvocaat daarentegen kan u heel veel geld kosten.

Wij raden u ten zeerste aan om altijd een letselschadejurist in te schakelen. De voordelen:

 • Wij werken gratis voor u. De kosten voor juridische bijstand krijgt u namelijk vergoed als u bent aangereden op de fiets
 • U wordt door de verzekeraar altijd afgepoeierd met een te lage schadevergoeding. Wij gaan voor de maximale schadevergoeding

Lees meer op de pagina de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Voor een advocaat gelden de volgende punten:

 • Moet u de (torenhoge) kosten van zijn diensten in rekening brengen
 • Heeft minder aandacht voor u door een hoge werkdruk

Slechts 5% van alle letselschadezaken komt voor de rechter. Verschil advocaat en jurist:

 • Wij hebben een huisadvocaat die de procedure kan starten. De buitengerechtelijke kosten worden op de verzekeraar van de tegenpartij verhaald
 • Een advocaat kan zelf procederen, maar de buitengerechtelijke kosten komen dan voor uw eigen rekening

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 20. Wat zijn uw belangrijkste juridische tips voor mij als fietser?

Antwoord: wij hebben de belangrijkste tips hieronder voor u uitgelicht:

 1. Ga liever vandaag dan morgen nog naar de huisarts.
 2. Vul het schadeformulier in. Zo snel en volledig mogelijk.
 3. Omschrijf het fietsongeluk en opgelopen letsel.
 4. Leg geen verklaringen af aan de tegenpartij.
 5. Maak aantekeningen van de oplopende schade.
 6. Vul ons contactformulier in voor gratis juridische bijstand.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 21. Moet ik aangifte doen, nadat ik op de fiets ben aangereden?

Antwoord: dat hangt af van de situatie.

Bent u aangereden op de fiets en is de dader onbekend?

 • Dan moet u aangifte doen bij de politie

Bent u aangereden op de fiets en is de dader ter plaatse?

 • Bij een ernstig verkeersongeval met de fiets wordt altijd de politie ingeschakeld
 • Bij andere gevallen kunt u zelf de gegevens van de tegenpartij noteren

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 22. Waar moet ik op letten bij het invullen van het schadeformulier?

Antwoord: u moet erop letten dat het schadeformulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

 • Datum en tijdstip
 • Locatie: straatnamen
 • Gewonden: letsel aangeven
 • Materiële schade
 • Eventuele getuigen
 • Uw gegevens
 • Gegevens tegenpartij: naam, adres, verzekeringsgegevens
 • Toedracht
 • Schets het ongeval
 • De tegenpartij en uzelf dienen het formulier te ondertekenen

Ga voor een uitgebreide uitleg naar de pagina Schadeformulier invullen.

Terug naar het vragenoverzicht

Aangereden op de fiets? Wacht niet langer: claim uw schadevergoeding.  Wij bieden u gratis juridische bijstand bij letselschade, 100 % gratis! Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of ga direct naar het contactformulier en vul uw naam en telefoonnummer in. U wordt dezelfde werkdag nog teruggebeld!

Laat uw letselschade claimen

Vraag 23. Aangereden door een dronken bestuurder, recht op schadevergoeding?

 Antwoord: ja, dan heeft u recht op schadevergoeding.

In de wet staat vastgelegd dat als u op de fiets bent aangereden door een dronken bestuurder de verzekeraar de schadevergoeding moet uitkeren. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de bestuurder niet verzekerd is, omdat hij in beschonken toestand rijdt. 

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 24. Aangereden door onverzekerd voertuig, recht op schadevergoeding?

 Antwoord: ja, u heeft ook dan recht op schadevergoeding.

Als fietser aangereden door een onverzekerd voertuig? Neem gelijk de volgende stappen:

 • Laat u behandelen aan uw verwondingen
 • Doe aangifte bij de politie
 • Neem contact op met een juridisch letselschadebureau

Het Waarborgfonds Motorverkeer is opgericht voor dit soort ingewikkelde ongevallen. Dit fonds vergoedt namelijk niet alleen de schadevergoeding, maar ook uw recht op juridische bijstand.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 25. Met de fiets aangereden op een parkeerplaats, recht op schadevergoeding?

Antwoord: ja, u heeft recht op schadevergoeding.

Net als in de andere gevallen krijgt u schadevergoeding op basis van aansprakelijkheid:

 • Als de auto 100 % aansprakelijk is: 100% schadevergoeding
 • Als u deels schuldig bent aan het ongeval: 50% tot 100% schadevergoeding

Terug naar het vragenoverzicht

Claim de schadevergoeding waar u recht op heeft

Onderstaande knop brengt u naar het contactformulier. Hier kunt u uw naam en telefoonnummer invullen. Een van onze ervaren juristen belt u dezelfde werkdag nog terug. Geen woorden maar daden!

Bent u door een motorvoertuig aangereden op de fiets? Dan loopt u vrijwel altijd letsel op en schade aan uw fiets.

Over ons

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Wij werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Team

Ons team bestaat uit juridisch hoog opgeleide gemotiveerde mensen, die alles in het werk zullen stellen uw schade zo rechtvaardig mogelijk vergoed te krijgen.

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, garanderen wij schriftelijk dat u geen nota's van ons zult ontvangen. Wij werken geheel gratis voor het slachtoffer.