Aanrijding Letsel

Wat te doen bij een aanrijding: 15 stappenplan

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig
 • Gespecialiseerd in aanrijdingen met letsel

Wat te doen bij een aanrijding? vraagt u zich af. U bent aangereden door een andere verkeersdeelnemer. Daardoor heeft u letselschade opgelopen die u graag vergoed ziet, wat nu? Wij hebben een 15 stappenplan voor u in elkaar gezet. Zodat u weet welke stappen u moet nemen na de aanrijding en hoe het letselschadetraject verloopt. Wij adviseren u om altijd een ervaren jurist in te schakelen om uw schade te claimen.

Wat te doen bij een aanrijding?

U bent het slachtoffer van een verkeersongeval, wat nu? Onze juristen werken 100% gratis voor letselschadeslachtoffers. Wij begeleiden u gedurende het gehele traject en regelen voorschotten op uw schade. Onze juristen gaan altijd voor de maximale schadevergoeding. Vul uw naam en telefoonnummer in op het contactformulier. Vertel ons uw verhaal. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!

Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

15 stappenplan voor u op een rij

U heeft letsel overgehouden aan een verkeersongeval, wat nu? Wij helpen u graag verder door u het volgende stappenplan aan te bieden. Onze juristen zorgen ervoor dat de stappen zo snel mogelijk worden doorlopen, met een succesvol resultaat. En u? U kunt rustig herstellen van uw verwondingen, terwijl u op de hoogte wordt gehouden van de gang van zaken.

Wat te doen bij een aanrijding? Neem de volgende 15 stappen:

Stap 1. Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in.
Stap 2. Maak foto’s en verzamel getuigen.
Stap 3. Ga direct langs uw huisarts.
Stap 4. Neem direct contact met ons op.
Stap 5. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.
Stap 6. Bouw uw eigen dossier op.
Stap 7. Mogelijkheid tot huisbezoek.
Stap 8. U voorziet ons van bewijsmateriaal.
Stap 9. U krijgt een machtigingsbrief thuisgestuurd.
Stap 10. Uw persoonlijke jurist stuurt de aansprakelijkstelling naar de tegenpartij.
Stap 11. In kaart brengen van de schadeposten.
Stap 12. Berekening van uw letselschade.
Stap 13. Medisch dossier opvragen.
Stap 14. Er wordt een voorschot voor u geregeld.
Stap 15. Afhandeling van uw letselschadezaak.

Wat te doen bij een aanrijding? Is een veel gestelde vraag. Wij leggen het voor u uit. Allereerst is het fijn om te weten dat alle stappen in dit traject geheel gratis zijn. Wij staan garant voor uw rechten als letselschadeslachtoffer. En u heeft recht op gratis juridisch advies en juridische hulp. Hoe weet u zeker dat u geen rekening achteraf krijgt? U krijgt van ons een brief thuisgestuurd waarin staat dat al onze hulp 100% gratis is. Deze brief krijgt u tegelijkertijd met de machtigingsbrief aan het begin van het letselschadetraject.

Uw kind is aangereden

Als uw kind een aanrijding heeft gehad, bent u meer dan geschrokken. U wilt dat de tegenpartij alle letselschade vergoedt. Maar hoe zit het precies met de aansprakelijkheid? De aansprakelijkheid speelt geen rol als uw kind jonger dan 14 jaar is. Want elk kind onder de 14 jaar heeft na een ongeval recht op een volledige schadevergoeding.

Jonge kinderen hebben meestal nog geen volledig ontwikkeld verkeersinzicht. Daarom worden ze beter beschermd door de Nederlandse wet. Alle verkeersdeelnemers dienen te anticiperen op het gebrek aan inzicht van deze jonge verkeersdeelnemers. Vraagt u zich af wat te doen bij een aanrijding met een kind? Volg het stappenplan en schakel juridische hulp in. Omdat het om uw kind gaat, kunnen de emoties hoog oplopen. Kies daarom voor persoonlijke begeleiding van een ervaren jurist. U richt zich op het herstel van uw kind. Terwijl wij ons richten op de letselschadezaak.

We gaan nu dieper in op de 15 stappen uit het overzicht. Wat te doen bij een aanrijding?

Stap 1. Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in

Na een aanrijding is het belangrijk dat u gelijk het schadeformulier invult, als u daar toe in staat bent. Zorg ervoor dat het schadeformulier volledig wordt ingevuld. Zowel de voor- als de achterkant met onder andere:

 • Alle gegevens van de tegenpartij: kenteken, verzekering- en adresgegevens
 • Gegevens van getuigen: naam en telefoonnummer
 • Uw eigen gegevens
 • Het opgelopen letsel
 • De materiële schade
 • Oorzaak en toedracht van het ongeval
 • Een situatieschets van de aanrijding
 • Handtekening van u beiden
 • Etc.

Lees het formulier goed door voor u een handtekening zet. Bent u het niet eens met één of meerdere punten? Onderteken het formulier dan niet, maar neem wel het origineel of kopie mee.

Stap 2. Maak foto’s en verzamel getuigen

Dit is het moment dat uw smartphone goed van pas komt. Maak zoveel mogelijk foto’s van:

 • De plaats van het ongeluk
 • Uw letselschade
 • Alle materiële schade: kapotte kleding, auto, fiets, etc.

Verzamel ook de contactgegevens van omstanders die later voor u kunnen getuigen.

Stap 3. Ga direct langs uw huisarts

Ik ben aangereden, en nu? vraagt u zich af. Ga na de aanrijding direct langs het ziekenhuis of uw huisarts, afhankelijk van de ernst van het letsel. Dat is ten eerste uitermate belangrijk voor u als slachtoffer, zodat uw huisarts op de hoogte is en u goed kan onderzoeken. En ten tweede is het belangrijk om de relatie tussen uw klachten en het ongeval vast te laten leggen door uw huisarts. Dit is een belangrijke vorm van bewijslast in een letselschadezaak.

Stel dat u bijvoorbeeld van achteren wordt aangereden. Dan kunnen nekklachten of rugpijn de eerste tekenen van een whiplash zijn. Gaat u pas op een later tijdstip met deze klachten naar uw huisarts? Dan kan de verzekeraar de oorzaak van uw klachten in twijfel trekken. Kort samengevat: wat te doen bij een aanrijding van achteren? Direct naar een arts! Dit geldt uiteraard ook voor alle andere aanrijdingen.

Stap 4. Neem direct contact met ons op

Wat te doen bij een ongeluk? Contact opnemen met ons letselschadebureau. Doe dit zo snel mogelijk na het ongeval! Hier gaat dezelfde vlieger op als bij stap 1: het liefst vandaag nog. Hoe langer u wacht, hoe groter de obstakels kunnen worden:

 • De opstapelende rekeningen laten niet op zich wachten. Door het letsel krijgt u namelijk te maken met onverwachtse kosten. Zoals hoog oplopende ziektekosten.
 • De verzekeraar van de tegenpartij kan de relatie tussen uw klachten en het ongeval in twijfel gaan trekken.
 • U loopt de kans op verjaring van uw letselschadezaak, waardoor u geen recht meer heeft op schadevergoeding.

Stuk voor stuk redenen om vandaag nog het contactformulier in te vullen met uw naam, telefoonnummer en informatie over het ongeluk. Profiteer van 100% gratis juridisch advies en juridische hulp.

Zelf uw schadeclaim indienen

Kan ik niet zelf mijn schadeclaim indienen? vraagt u zich af. Uiteraard kunt u dit ook zelf doen. Het is echter niet aan te raden. Omdat:

 • het belangrijk is dat u uw tijd en energie in uw herstelproces stopt
 • het u onnodig veel stress oplevert
 • er een reële kans is dat de verzekeraar u een te laag schadebedrag aanbiedt

Daarom is één van de antwoorden op wat te doen bij een aanrijding: juridische hulp inschakelen.

Stap 5. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug

Eén van onze ervaren juristen belt u dezelfde werkdag nog terug om uw zaak te bespreken. Wij doen niet aan wachtlijsten. Dat betekent dat wij diezelfde werkdag uw dossier nog in behandeling nemen, met uw toestemming uiteraard.

Stap 6. Bouw uw eigen dossier op

Logboek

Het is verstandig om een logboek aan te schaffen. Hierin kunt u alle gebeurtenissen bijhouden die een direct of indirect gevolg zijn van het ongeval. Uw persoonlijke jurist gebruikt deze informatie bij het vaststellen van de hoogte van uw schadevergoeding.

Opbergmap

De opbergmap is bedoeld voor al uw afschriften en bewijsmateriaal omtrent uw letselschade. Het is belangrijk dat u alle rekeningen en bonnetjes bewaart. Dit is belangrijk bewijsmateriaal om mee te nemen in de uiteindelijke schadeberekening.

Stap 7. Mogelijkheid tot huisbezoek

Sommige cliënten vinden het prettig om het ongeluk en de letselschade in hun eigen vertrouwde omgeving te bespreken. Dit is geen enkel probleem. U krijgt een persoonlijke jurist aangewezen die graag een huisbezoek met u inplant. Waar u ook woont in Nederland; onze juristen zitten verspreid over het hele land!

Stap 8. U voorziet ons van bewijsmateriaal

Als u bewijsmateriaal heeft van de aanrijding, kunt u dat aan ons versturen of meegeven na het huisbezoek. Onder bewijsmateriaal verstaan we dingen zoals:

 • Schadeformulier
 • Gegevens van getuigen
 • Foto’s
 • Camerabeelden

Stap 9. U krijgt een machtigingsbrief thuisgestuurd

Uw persoonlijke jurist stuurt u een machtigingsbrief met een envelop om de brief ondertekend terug te sturen. U machtigt met deze brief de jurist om de zaak voor u op te lossen. In deze machtigingsbrief wordt tevens vermeld dat ons juridisch advies en onze juridische hulp volkomen gratis is.

Stap 10. Uw persoonlijke jurist stuurt de aansprakelijkstelling naar de tegenpartij

De jurist stelt een aansprakelijkheidsbrief op die naar de tegenpartij wordt verstuurd. Met deze brief stellen wij de tegenpartij aansprakelijk voor uw letselschade.

Stap 11. In kaart brengen van de schadeposten

De jurist gaat nu over tot het nauwkeurig in kaart zetten van de schadeposten. Wij sturen u een vragenlijst met vragen over uw letselschade en de onkosten. Wanneer u de lijst zo goed als mogelijk invult en terugstuurt, gaat uw persoonlijke jurist aan de slag met de berekening.

Daarom is één van de antwoorden op wat te doen bij een aanrijding: bouw een dossier op. Zodat de jurist ervoor kan zorgen dat al uw schade vergoed wordt.

Stap 12. Berekening van uw letselschade

De jurist gaat de schade berekenen aan de hand van de door u aangeleverde informatie. U krijgt een concept toegestuurd van deze schadeberekening. U kunt dan nog wijzigingen doorgeven, die wij doorvoeren in het concept.

Zolang u nog niet bent hersteld, blijven de schadeposten doorlopen. Geef dan ook alle schadeposten steeds weer tijdig aan ons door, zodat uw persoonlijke jurist de schadeberekening kan bijwerken.

Stap 13. Medisch dossier opvragen

De jurist moet een machtiging van u ontvangen om het medisch dossier op te vragen. Dit dossier sturen we eerst naar u, zodat u het kunt doornemen. Daarna vragen wij u toestemming om het dossier naar de wederpartij te sturen. De verzekeraar wil immers de relatie tussen de klachten en het ongeval met eigen ogen zien.

Stap 14. Er wordt een voorschot voor u geregeld

Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, gaan we over tot het vorderen van een voorschot op uw schadevergoeding. Dit doen wij zo snel mogelijk, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken om de soms hoge rekeningen die gepaard gaan met letselschade.

Stap 15. Afhandeling van uw letselschadezaak

Bent u hersteld van uw letsel of zo goed als mogelijk hersteld? Dan gaat de jurist over tot het afwikkelen van uw letselschadezaak. De resterende schadevergoeding wordt dan rechtstreeks op uw bankrekening gestort. Bij de uiteindelijke berekening is rekening gehouden met:

 • De opgelopen schade
 • De mogelijk toekomstige schade
 • Smartengeld: voor de pijn die u heeft geleden, uw verdriet en verminderde levensvreugde en de duur en inspanning van de herstelperiode

Een zeer complexe berekening zoals u ziet. Laat dit dan ook altijd doen door een ervaren jurist.

Schakel een daadkrachtige jurist in

U weet nu wat te doen bij een aanrijding volgens het 15 stappenplan. Heeft u nog vragen of wilt u dat wij uw zaak in behandeling nemen? Aarzel dan niet. Neem direct contact met ons op via het contactformulier. Pluk de vruchten van gratis juridische hulp bij letselschade.

Over ons

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Wij werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Team

Ons team bestaat uit juridisch hoog opgeleide gemotiveerde mensen, die alles in het werk zullen stellen uw schade zo rechtvaardig mogelijk vergoed te krijgen.

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, garanderen wij schriftelijk dat u geen nota's van ons zult ontvangen. Wij werken geheel gratis voor het slachtoffer.