Als u ernstige letselschade oploopt, kunt u (tijdelijk) in een rolstoel terechtkomen.

Letselschade

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig
 • Gespecialiseerd in aanrijdingen met letsel

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval? En heeft u daarbij letsel opgelopen? Dan lijdt u letselschade. Alle lichamelijke en psychische klachten die u daardoor heeft opgelopen, vallen hieronder. Alle directe en indirecte kosten die door het ongeval zijn ontstaan. Alsmede het leed dat u door het ongeval en uw letsel ondervindt. Want daar krijgt u altijd mee te maken als letselschadeslachtoffer. Is er iemand anders (deels) schuldig aan de aanrijding? Dan heeft u recht op schadevergoeding.

Laat uw letselschade claimen

U heeft recht op een schadevergoeding voor alle letselschade die u lijdt. Onze juristen bieden u 100% gratis juridische hulp. U herstelt van uw letsel, wij claimen de maximale schadevergoeding voor u. Onze ervaren juristen zijn betrouwbaar, snel en daadkrachtig. Neem vandaag nog contact met ons op. Vertel uw verhaal. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Wat is letselschade nu precies?

Letselschade is een heel breed begrip. Een begrip dat alle vormen van letsel en schade omvat. U kunt bij letsel bijvoorbeeld denken aan lichte lichamelijke klachten, zoals:

 • Blauwe plekken
 • Schrammen
 • Kneuzingen

Maar u kunt ook (zeer) ernstig letsel oplopen, zoals een:

 • Op meerdere plaatsen gebroken been
 • Hersenschudding
 • Verstoorde motoriek
 • Whiplash
 • Dwarslaesie

Ook kunt u psychische klachten aan het ongeval overhouden, zoals:

 • Een verkeerstrauma
 • Concentratieproblemen
 • Sombere gedachtes
 • Een verminderde levenslust
 • Vereenzaming

Door deze klachten krijgt u met allerlei schadeposten te maken. Uw letsel en alle schadeposten die daarbij komen kijken, noemen we letselschade.

Welke schadeposten vallen onder letselschade?

U kunt letselschade door een auto, fietser of andere verkeersdeelnemer hebben opgelopen. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw dagelijkse leven en financiële situatie. U kunt bijvoorbeeld tijdelijk niet meer werken waardoor u inkomsten misloopt. Of u raakt arbeidsongeschikt, waardoor u jaren aan inkomsten misloopt. Daarnaast maakt u kosten voor:

 • Medische hulp, zoals de kosten voor het eigen risico. Als er bijvoorbeeld een scan van uw hersenen is gemaakt
 • Het reizen van en naar het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of de fysiotherapeut
 • Huishoudelijke hulp
 • Kinderopvang
 • Hondenuitlaatservice
 • De studievertraging die u oploopt
 • Aanpassingen in uw woonsituatie
 • Het verhuizen naar een woning die geschikt is voor uw blijvende letsel
 • Het aanschaffen van een sportrolstoel
 • Aanpassingen in uw al geboekte vakantie of (bij blijvend letsel) toekomstige vakanties
 • Persoonlijke eigendommen die zijn beschadigd door het ongeval. Denkt u maar eens aan uw smartphone, fiets of kleding
 • Etc.

Al deze schadeposten vallen onder de materiële schade. De aansprakelijke tegenpartij dient al deze kosten te vergoeden. Er is één schadepost die onder de immateriële schade valt:

 • Het smartengeld

Ga naar de pagina Overzicht schadeposten voor alle mogelijke schadeposten bij letselschade.

Smartengeld: erkenning voor uw leed

U krijgt altijd met persoonlijk leed te maken na een aanrijding. De mate waarin verschilt per persoon. Maar elke slachtoffer krijgt te maken met:

 • Pijn;
 • Verdriet en;
 • Een (tijdelijk) verminderde levenslust

Deze schade is niet in geld uit te drukken. Maar de smartengeldvergoeding is wel heel erg belangrijk voor slachtoffers. Deze vergoeding is er namelijk als erkenning voor uw leed. Om het bedrag te bepalen, wordt er naar uw specifieke situatie gekeken. Ook wordt de Smartengeldgids erbij gepakt. Hierin staan smartengeldbedragen uit uitspraken in eerdere letselschadezaken.

Ook het smartengeld dient door de aansprakelijke tegenpartij vergoed te worden.

Wat te doen bij letselschade?

U weet nu wat letselschade precies inhoudt. En welke schadeposten daar een onderdeel van zijn. Dat brengt u op de volgende vraag. Want wat moet u doen als u letselschade heeft opgelopen door een ongeluk? Het is belangrijk dat u dan de volgende stappen neemt:

 1. Schakel direct medische hulp in voor uw verwondingen. Bel een ambulance. Of ga direct naar de spoedeisende hulp of naar uw huisarts.
 2. Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in. Laat de tegenpartij hetzelfde doen.
 3. Verzamel de gegevens van omstanders.
 4. Maak foto’s van de plek van het ongeval en de verkeerssituatie.
 5. Neem contact met ons op om uw schade te melden.
 6. Bewaar alle bonnetjes en rekeningen. En begin aan een logboek vanaf het moment van het ongeval.

Alle informatie die u verzamelt, wordt door de jurist als bewijsmateriaal gebruikt. Zodat u de maximale schadevergoeding krijgt uitgekeerd.

Wie is aansprakelijk bij letselschade?

U bent in een verkeersongeval terechtgekomen. U wilt een schadeclaim laten indienen voor de letselschade die u heeft opgelopen. Maar wie kunt u eigenlijk aansprakelijk laten stellen voor het ongeval? Dat is afhankelijk van drie factoren, de:

 • Betrokken voertuigen;
 • Gemaakte verkeersfouten en;
 • Ernst van het letsel.

Heeft u letselschade opgelopen na een ongeval op de fiets? Of als voetganger? Doordat u in botsing kwam met een motorvoertuig? Dan heeft u vrijwel altijd recht op schadevergoeding. Zelfs als u het ongeval zélf veroorzaakt heeft. Bij eigen schuld krijgt u alsnog minstens 50% van uw schade vergoed. In Nederland worden fietsers en voetgangers namelijk als zwakke verkeersdeelnemers gezien. Deze verkeersdeelnemers zijn voor de wet beter beschermd tijdens ongevallen met motorvoertuigen. Motorvoertuigen worden namelijk als sterke verkeersdeelnemers gezien.

Gaat het om een ongeval tussen twee fietser? Twee voetgangers? Of twee motorvoertuigen? Dan moeten de gemaakte verkeersfouten onderzocht worden. Ook wordt er dan naar de ernst van het letsel gekeken.

Wilt u weten hoe u kunt aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor uw letselschade? Ga dan naar de pagina Letselschade aansprakelijkheid voor meer informatie.

Letselschade kind

Heeft u kind letselschade opgelopen door een ongeval? En is uw kind onder de 14 jaar? Dan krijgt hij of zij altijd 100% van de schade vergoed. In de Nederlandse wet worden kinderen extra goed beschermd voor verkeersongevallen. Nog beter dan zwakke verkeersdeelnemers. Omdat hun inzicht in verkeerssituaties nog niet volledig ontwikkeld is. Daarom wordt er van motorvoertuigen extra oplettendheid geboden bij jonge verkeersdeelnemers.

Hoeveel schadevergoeding bij letselschade?

Hoeveel kan je krijgen bij letselschade?, vraagt u zich af. Hier is geen simpel antwoord op te geven. Elke situatie is anders waardoor er geen gids met vaste schadevergoedingsbedragen bestaat. En dat is maar goed ook. U wilt immers al uw letselschade vergoed zien.

De hoogte van de uitkering kan niet gelijk worden vastgesteld. Dit kan pas aan het einde van uw hersteltraject. Als u (zo goed als mogelijk) genezen bent van uw klachten. Want dan maakt u geen kosten meer. Is er vastgesteld dat u blijvend letsel overhoudt aan het ongeval? Dan worden ook alle toekomstige kosten zo nauwkeurig mogelijk berekend. Wilt u alvast een indicatie van de hoogte van uw schadevergoeding? Dan kunnen onze juristen wel alvast een zorgvuldige schatting voor u maken.

Ga naar de pagina Hoogte schadevergoeding voor meer informatie.

Schadevergoeding laten claimen bij letselschade

U bent het slachtoffer van letselschade na een aanrijding. Deze gebeurtenis kan uw hele leven op z’n kop zetten. De verzekeringsmaatschappij kan al snel bij u aankloppen. Laat u daardoor niet van de wijs brengen. Want als er één belangrijk advies is dat wij u kunnen meegeven, is het wel dat u uw letselschade nooit moet laten afkopen. Schakel in plaats daarvan een ervaren en betrouwbare jurist in. Zodat u niet de dupe wordt van een snelle en oneerlijke overeenkomst.

Een van onze ervaren jurist kan uw volledige letselschade berekenen. En een schadeclaim voor u  indienen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Zodat u de maximale schadevergoeding krijgt. Want daar heeft u recht op. Wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding voor uw letselschade? Neem dan contact met ons op!

Over ons

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Wij werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Team

Ons team bestaat uit juridisch hoog opgeleide gemotiveerde mensen, die alles in het werk zullen stellen uw schade zo rechtvaardig mogelijk vergoed te krijgen.

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, garanderen wij schriftelijk dat u geen nota's van ons zult ontvangen. Wij werken geheel gratis voor het slachtoffer.