U heeft recht op schadevergoeding na een aanrijding door een auto.

Schadevergoeding na aanrijding door een auto

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig
 • Gespecialiseerd in aanrijdingen met letsel

U heeft letselschade opgelopen als gevolg van een aanrijding door een auto. Het opgelopen letsel kan uw hele leven op z’n kop zetten. Als u bijvoorbeeld blijvend letsel oploopt, verandert uw hele toekomstperspectief. Maar ook als u lichte klachten heeft opgelopen, is een aanrijding zeer ingrijpend. Schakel daarom een jurist in die het schadevergoedingstraject namens u doorloopt.

Aanrijding door een auto? Claim letselschadevergoeding

Ieder verkeersslachtoffer met letselschade heeft recht op 100% gratis juridische hulp. Wij bieden u deze hulp door één van onze ervaren juristen. Uw persoonlijke jurist luistert naar uw behoeftes en regelt alles voor u. Inclusief de maximale schadevergoeding. Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons over de aanrijding. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Aanrijding door een auto, wat nu?

U bent aangereden door een auto, wat nu? U heeft letsel opgelopen door de botsing waardoor u schade oploopt. Zowel uw lichaam als geestestoestand worden (tijdelijk) aangetast. Bovendien krijgt u met kosten te maken die heel hoog kunnen oplopen. Daarom is het belangrijk dat u direct na het ongeval:

 • Zorgt dat er medische hulp ter plaatse komt
 • Het schadeformulier invult als één van de betrokken voertuigen een motorvoertuig is
 • Foto’s maakt van alle mogelijke bewijsstukken: uw letsel en de schade. Maar ook van de verkeersborden of -tekens
 • Contactgegevens noteert van getuigen
 • Contact opneemt met onze juristen via het contactformulier
 • Start met een logboek

Stel dat u alleen schrammen, blauwe plekken of spierpijn heeft opgelopen. Dan is het niet nodig om 112 te bellen. Wat dan wel belangrijk is, is dat u naar uw huisarts gaat. Direct na de aanrijding. Omdat:

 • Sommige klachten het eerste teken van een ernstigere vorm van letselschade kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bepaalde klachten na een auto ongeluk. Zoals nekklachten of rugpijn. Maar dit kan bijvoorbeeld ook bij fiets-, voetgangers-, motor-, of scooterongelukken voorkomen
 • Er in uw medisch dossier een notitie wordt gemaakt van uw komst. Deze notitie toont het causale verband tussen uw klachten en het ongeval aan. Dit is dan ook bewijs van de oorzaak van uw letselschade

Aansprakelijkheid aanrijding door een auto

U lijdt schade als gevolg van een aanrijding door een auto. Daarom wilt u een vergoeding eisen voor alle kosten die u maakt. Maar wanneer ligt de aansprakelijkheid bij de tegenpartij? En kunt u een schadeclaim laten indienen? We leggen het hieronder uit aan de hand van twee mogelijkheden. U kunt aangereden zijn als:

 • voetganger of fietser of als;
 • de bestuurder van een motorvoertuig.

Als voetganger of fietser aangereden

U bent te voet of op de fiets door een auto aangereden. Dan ligt de aansprakelijkheid vrijwel altijd (voor een deel) bij de automobilist. Alle fietsers en voetgangers zijn namelijk zwakke verkeersdeelnemers ten opzichte van motorvoertuigen. Motorvoertuigen, waaronder auto’s, zijn sterke verkeersdeelnemers. U bent in deze positie zeer kwetsbaar. Een aanrijding door een auto kan ernstig (blijvend) letsel veroorzaken.

Daarom krijgt u:

 • Al uw letselschade vergoed als de tegenpartij een verkeersfout heeft begaan
 • 50% tot zelfs 100% van uw schade vergoed als u beiden verkeersfouten heeft begaan
 • Minstens 50% van uw schade vergoed als alleen u een verkeersfout heeft begaan

U heeft dus vrijwel altijd recht op schadevergoeding. Tenzij er sprake is van overmacht voor de automobilist. Dat betekent dat het ongeluk is veroorzaakt doordat u:

 • aan opzet grenzend of;
 • bewust roekeloos verkeersgedrag vertoonde.

Dat er sprake is van overmacht wordt echter zelden tot nooit aangetoond. Heeft de verzekeraar uw schadeclaim afgewezen op deze grond? Dan is dat meestal onterecht. Kom naar ons voor een gratis en vrijblijvende second opinion.

Aangereden in een motorvoertuig

U reed zelf met een motorvoertuig toen u werd aangereden door een automobilist. In deze situatie heeft u geen bijzondere rechten als verkeersslachtoffer. Uiteraard heeft u wel recht op schadevergoeding als de automobilist (deels) aansprakelijk is. Deze mate van aansprakelijkheid wordt beoordeeld aan de hand van de gemaakte verkeersfouten.

 • Is de aanrijding door de auto veroorzaakt door de tegenpartij? Dan krijgt u 100% van uw schade vergoed
 • Is de aanrijding door een verkeersfout aan beide kanten veroorzaakt? Dan dient de gedeelde aansprakelijkheid te worden berekend

De gedeelde aansprakelijkheid wordt berekend aan de hand van de:

 • ernst van de gemaakte verkeersfouten en de;
 • ernst en aard van het opgelopen letsel.

Doorgereden of onverzekerde dader

U bent geschept door een auto, maar de dader rijdt vliegensvlug door. Zonder zich om u te bekommeren. Dat kan een ongeluk nog traumatischer maken. U kunt ook aangereden worden door een bestuurder die onverzekerd is. Wat nu, vraagt u zich af? Hoe kunt u dan de schade verhalen? Uw persoonlijke jurist wendt zich dan tot het Waarborgfonds Motorverkeer.

U mag als slachtoffer niet de dupe worden van dergelijke verkeersongevallen. Vanuit die gedachte is het Waarborgfonds Motorverkeer ontstaan. De schadeclaim wordt echter alleen onder enkele voorwaarden in behandeling genomen:

 • Het verkeersongeluk moet door een motorvoertuig veroorzaakt zijn
 • U moet minstens één getuigenverklaring hebben om bovenstaande te bevestigen
 • U moet aangifte doen na de aanrijding. Diezelfde dag nog als u het kenteken van de dader niet weet. Binnen 14 dagen als u het kenteken wel heeft kunnen noteren

Als er geen getuigen zijn, kunnen camerabeelden als bewijsmateriaal worden aangedragen.

Wilt u weten hoe het zit als u op een parkeerplaats wordt aangereden? Of op eigen terrein? Ga dan naar de pagina Aanrijding op de parkeerplaats of het parkeerterrein: wie is aansprakelijk?

Gevolgen aanrijding door een auto

Nadat u bent aangereden, krijgt u met de gevolgen van letselschade te maken. Lichamelijke, geestelijke en financiële gevolgen die zowel tijdelijk als blijvend kunnen zijn. Het is vanzelfsprekend dat dit een grote impact op uw leven heeft. Maar niet alleen op uw leven, ook op dat van uw naasten.

Het is belangrijk dat u uw herstelproces op de eerste plaats zet. Maar het is begrijpelijk dat u het letselschadetraject ook gelijk wilt afhandelen. Schakel daar een ervaren, empathische en daadkrachtige jurist voor in. Doe dit zelfs bij zeer licht letsel. Juridische hulp bespaart u een heleboel kostbare tijd en onnodige frustraties. Bovendien heeft u recht op 100% gratis juridische bijstand.

Onze juristen:

 • Luisteren naar uw verhaal, wensen en behoeftes
 • Geven u een update van alle ontwikkelingen in uw letselschadezaak
 • Komen graag bij u op huisbezoek als u dat wenst
 • Gaan voor niets minder dan de maximale schadevergoeding
 • Nemen u alle taken rondom het letselschadetraject uit handen

Dat is de behandeling waar u recht op heeft als letselschadeslachtoffer. U bent immers het slachtoffer van de aanrijding door een auto. Dan is het ook belangrijk dat u zo goed mogelijk wordt bijgestaan.

Schadeposten na aanrijding door auto

Een aanrijding door een auto kan grote financiële gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat de schadeberekening zeer zorgvuldig wordt gemaakt. Zodat u niet zelf voor sommige kosten opdraait. Maar welke kosten komen er eigenlijk voor vergoeding in aanmerking? Daaronder vallen onder andere:

 • Alle medische kosten
 • Reis- en parkeerkosten
 • Gemiste inkomsten
 • Studievertraging
 • Hulp in en om het huis
 • Oppas voor de kinderen of huisdieren
 • Aanpassingen in uw woonsituatie
 • Kosten zonder nut, zoals een concert die u niet bij kunt wonen
 • Schade aan persoonlijke eigendommen
 • Smartengeld
 • En meer

U maakt allerlei directe en indirecte kosten na een aanrijding door een auto. Deze kosten had u niet hoeven maken als u niet was aangereden. Daarom komen al die kosten voor een vergoeding in aanmerking. Weet u dat echter niet? Dan krijgt u ook niet al uw kosten vergoed. Schakel daarom altijd een ervaren jurist in voor het behandelen van uw letselschadezaak.

Smartengeld na aanrijding door auto

Een belangrijke schadepost waar u wellicht ook niet bij stilstaat is het smartengeld. Terwijl deze schadepost speciaal voor letselschadeslachtoffers in het leven is geroepen. U krijgt namelijk altijd met persoonlijk leed te maken na een ongeval. Dit persoonlijke leed bestaat uit:

 • lichamelijke pijn,
 • verdriet en;
 • een (tijdelijk) (sterk) verminderde levenslust

Dit leed kan niet geheeld worden door een vergoeding. Maar door deze vergoeding wordt uw leed wél erkend. Wat ook erg belangrijk is voor uw welzijn.

Hoogte schadevergoeding

Bijna ieder letselschadeslachtoffer wil weten wat de hoogte van de schadevergoeding wordt. Zeer begrijpelijk, maar onmogelijk om te beantwoorden. Ten eerste omdat er geen tabel is met vastgestelde schadevergoedingsbedragen. Dit komt doordat:

 • een aanrijding door een auto nooit identiek is aan een andere aanrijding
 • het ongeluk verschillende oorzaken kan hebben
 • uw letsel niet identiek is aan dat van een ander slachtoffer
 • ieder letselschadeslachtoffer met andere schadeposten te maken krijgt
 • uw herstelproces anders verloopt dan dat van een ander slachtoffer

Bovendien kan de definitieve berekening pas aan het einde van uw herstelproces gemaakt worden. Omdat u tot die tot kosten blijft maken. U kunt zelf alvast uw letselschade berekenen. Of een zeer nauwkeurige schatting laten maken door één van onze juristen. Schakel in ieder geval altijd een jurist in voor de definitieve berekening. Zodat u het schadebedrag krijgt waar u recht op heeft.

Schadeclaim indienen aanrijding door auto

Een aanrijding door een auto kan veel schade veroorzaken. U heeft recht op een vergoeding van de lichamelijke, emotionele en materiële schade. Schakel onze juristen direct in om uw schade te verhalen. U hoeft bij ons niet te wachten. Wij gaan vandaag nog voor u aan de slag.

Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons over de aanrijding door de auto. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Over ons

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Wij werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Team

Ons team bestaat uit juridisch hoog opgeleide gemotiveerde mensen, die alles in het werk zullen stellen uw schade zo rechtvaardig mogelijk vergoed te krijgen.

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, garanderen wij schriftelijk dat u geen nota's van ons zult ontvangen. Wij werken geheel gratis voor het slachtoffer.