Claim uw schadevergoeding na een aanrijding op de motor!

Schadevergoeding na aanrijding op de motor

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig
 • Gespecialiseerd in aanrijdingen met letsel

U loopt een groot risico op ernstig letsel na een motorongeluk. U bent immers een kwetsbare verkeersdeelnemer. Ondanks de speciale motoruitrusting die u draagt. Wilt u een schadevergoeding claimen na de aanrijding op de motor? Maak dan gebruik van uw recht op gratis juridische hulp.

Claim schadevergoeding na een motorongeluk

Als u gewond raakt als motorrijder heeft u recht op gratis juridische hulp. Ons letselschadekantoor biedt u deze hulp. U krijgt bij ons persoonlijke begeleiding tijdens het letselschadetraject. En terwijl u herstelt, claimt uw persoonlijke jurist de maximale schadevergoeding. Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons over het motorongeluk. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Motorrijder grote kans op ernstige letselschade

Er komen steeds meer motors bij in Nederland. De teller staat nu op ruim 647.000. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks de weggevaren blijft het dus een geliefd vervoersmiddel.

Want dat er risico’s zijn, blijkt wel uit andere statistieken. Motorrijders lopen bijvoorbeeld meer risico op ernstig letsel dan alle andere verkeersdeelnemers. Zo hebben ze 30 keer meer kans om te overlijden dan automobilisten. Eenzijdige ongevallen behelzen 40% van alle ernstige en dodelijke motorongevallen. Bij ongeveer 50% van alle andere ernstige en dodelijke motorongevallen zijn automobilisten betrokken. Dit blijkt allemaal uit cijfers van het SWOZ.

Oorzaken aanrijding op de motor

Bij meer dan de helft van de motorongevallen is een andere verkeersdeelnemer betrokken. Meestal zijn dit automobilisten. Maar hoe worden deze ongevallen doorgaans veroorzaakt? Een aanrijding op de motor wordt meestal veroorzaakt doordat:

 • U over het hoofd wordt gezien door een andere verkeersdeelnemer
 • Een andere verkeersdeelnemer een voorrangsfout maakt of door rood rijdt
 • De snelheidslimiet wordt overgeschreven door u of de tegenpartij

Gevolgen bij aanrijding op de motor

U loopt een groot risico op ernstige letselschade als motorrijder. Ondanks uw motorhelm of -pak. Dat is ook niet zo vreemd. U bent immers erg kwetsbaar tegenover een auto bijvoorbeeld. Of als u van uw motor wordt geslingerd. De gevolgen kunnen dan ook enorm zijn.

U krijgt altijd met lichamelijke en materiële gevolgen te maken. Als u letsel oploopt, moet uw lichaam weer herstellen. Maar het kan ook zijn dat u blijvend letsel aan het motorongeluk overhoudt. Waardoor u nooit meer volledig de oude wordt. U krijgt in ieder geval altijd met allerlei kosten te maken. Al deze kosten kunt u laten claimen bij de aansprakelijke tegenpartij.

Smartengeld na motorongeluk

U krijgt niet alleen met lichamelijke en materiële gevolgen te maken. Door het ongeluk krijgt u ook een (tijdelijke) deuk in uw welzijn. U heeft immers pijn en verdriet na de aanrijding op de motor. En u kunt zich (tijdelijk) lusteloos voelen. Ook krijgt u wellicht met veel pijn tijdens uw revalidatietraject te maken.

Deze psychische gevolgen dienen tevens vergoed te worden. Ondanks dat deze zeer persoonlijke gevolgen niet in geld zijn uit te drukken. Daarom krijgt elk letselschadeslachtoffer een smartengeldvergoeding uitgekeerd. Als erkenning voor al het leed dat het ongeval heeft veroorzaakt.

Schadeposten bij aanrijding op de motor

Na een aanrijding op de motor krijgt u met allerlei kosten te maken. Denkt u maar eens aan schadeposten zoals:

 • Medische kosten, zoals de kosten voor uw eigen risico of revalidatiekosten
 • Gemiste inkomsten, zoals een deel van uw loon. Of opdrachten die u niet kunt afmaken als zzp’er
 • Studievertraging
 • Hulp in en rondom het huis. Ook als dit door familie, vrienden of kennissen wordt gedaan
 • Kinderopvang
 • Hondenuitlaatservice
 • Schade aan persoonlijke eigendommen, zoals uw motor, kleding of elektronische apparaten
 • En nog veel meer

Aan sommige van deze schadeposten had u wellicht niet eens gedacht. Stap daarom altijd naar een jurist na een aanrijding op de motor. Een ervaren jurist die uw volledige schadevergoeding zeer nauwkeurig kan berekenen. Inclusief het smartengeld. Zodat u later niet met onverwachtse kosten komt te zitten.

Aansprakelijkheid bij aanrijding op de motor

U weet nu min of meer waar u recht op heeft als letselschadeslachtoffer. Maar wie is er aansprakelijk te stellen na de aanrijding op de motor? Deze vraag kunnen we in twee delen opsplitsen. U werd als motorrijder aangereden door een:

 • Ander motorvoertuig
 • Fietser of voetganger

Ander motorvoertuig

Is er een ander motorvoertuig betrokken bij het motorongeluk? Dan wordt er allereerst naar de oorzaak van het ongeval gekeken. Stel bijvoorbeeld dat de tegenpartij door rood reed. Dan heeft u recht op een volledige vergoeding van uw schade.

Maar wat gebeurt er als u ook een verkeersovertreding hebt begaan? In dat geval wordt er gekeken naar de:

 • ernst van de gemaakte verkeersovertredingen en;
 • ernst en aard van het ontstane letsel.

Met deze informatie wordt dan berekend op hoeveel schadevergoeding u recht heeft.

Belangrijke tip: verzamel altijd zoveel mogelijk bewijsmateriaal van het motorongeluk. Zodat uw persoonlijke jurist de aansprakelijkheid van de tegenpartij kan aantonen.

Fietser of voetganger

Is het motorongeluk veroorzaakt door een fietser of voetganger? Dan heeft u recht op schadevergoeding. De fietser of voetganger heeft echter ook altijd recht op schadevergoeding. Omdat hij of zij een zwakke verkeersdeelnemer is en u een sterke. U kunt namelijk voor ernstige letselschade zorgen bij een botsing met een fietser of voetganger.

Neem contact op met onze juristen om uw specifieke situatie te bespreken.

Onbekende of onverzekerde tegenpartij

Helaas kunt u ook door iemand worden aangereden die:

 • Er als een haas vandoor gaat na de aanrijding
 • Onverzekerd is
 • In een gestolen voertuig rijdt

Dat is om meerdere redenen zeer pijnlijk voor u als slachtoffer. Wie draait er dan voor uw schade op? Gelukkig is daar een fonds voor in het leven geroepen: het Waarborgfonds Motorverkeer. Uw persoonlijke jurist dient uw schadeclaim dan bij dit fonds in. Maar let op! Hier zijn wel een paar harde eisen aan verbonden vanuit het Waarborgfonds Motorverkeer:

 • De aanrijding op de motor moet door een ander motorvoertuig zijn veroorzaakt
 • U dient minstens één getuige of camerabeelden te hebben van bovenstaande eis
 • U bent verplicht om aangifte te doen van het motorongeluk. Direct als u geen mogelijkheid heeft gehad om het kenteken van de tegenpartij te noteren. Binnen 14 dagen als u het kenteken wel heeft kunnen opschrijven of opslaan

Schadeclaim indienen na motoraanrijding

Wilt u een schadeclaim indienen na de aanrijding op de motor? Schakel daar dan ons letselschadekantoor voor in. Als u onze hulp inschakelt, krijgt u:

 • Persoonlijke begeleiding van een ervaren en daadkrachtige jurist
 • Een persoonlijke jurist die zich volledig voor u inzet
 • De rust om te herstellen terwijl uw jurist achter de maximale vergoeding aangaat
 • Direct een persoonlijke jurist toegewezen; wij doen niet aan wachtlijsten
 • Altijd 100% gratis juridische hulp

U bent in een ongeluk terechtgekomen als motorrijder. Kom direct in actie. Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons over het motorongeval. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Over ons

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Wij werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Team

Ons team bestaat uit juridisch hoog opgeleide gemotiveerde mensen, die alles in het werk zullen stellen uw schade zo rechtvaardig mogelijk vergoed te krijgen.

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, garanderen wij schriftelijk dat u geen nota's van ons zult ontvangen. Wij werken geheel gratis voor het slachtoffer.