schadevergoeding bij letselschade

Overzicht schadeposten

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig
 • Gespecialiseerd in aanrijdingen met letsel

U heeft letsel opgelopen door een aanrijding. Dit letsel kan tijdelijke of blijvende gevolgen hebben voor uw dagelijkse leven. Deze gevolgen brengen financiële kosten met zich mee. Zelfs als u slechts zeer licht letsel heeft opgelopen, kunnen de kosten hoger zijn dan u verwacht. Al deze kosten zijn onder te verdelen in verschillende schadeposten. Deze schadeposten dienen allemaal vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Medische kosten

Als u letsel heeft opgelopen door een aanrijding, krijgt u met allerlei medische kosten te maken. Zoals kosten voor:

 • Uw eigen risico
 • Fysiotherapie behandelingen die buiten uw zorgverzekering vallen
 • Bepaalde voorgeschreven medicijnen, maar ook zelf aangeschafte paracetamol of ibuprofen
 • Tijdelijk gebruik van krukken
 • Prothese die u zelf moet bijdragen
 • Verblijf in ziekenhuis of revalidatiecentrum; kosten voor telefoon- en televisiegebruik, eten, etc.
 • Steunzolen en een rolstoel

Er zitten vast kosten tussen waar u zelf niet bij stil had gestaan. Zoals die voor het eigen risico, omdat u die toch gewoonlijk zelf moet betalen. Dat klopt, maar als u niet betrokken was geraakt bij de aanrijding had u deze kosten ook niet hoeven maken. Wat dus betekent dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de kosten van uw eigen risico.

Zelfs als u slechts licht letsel heeft opgelopen, kunt u kosten maken. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van ibuprofen bij nek- en hoofdpijn of voor het aanschaffen van een antibiotische zalf voor kleine wondjes.

Misgelopen inkomsten

Als u tijdelijk of blijvend letsel heeft opgelopen door een aanrijding, kunt u daardoor veel inkomsten mislopen. We spreken dan ook wel van een verlies aan verdienvermogen. Er moet dan worden gekeken of u tijdelijk, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt en hoeveel inkomsten u daardoor misloopt.

 • 30% van uw loon dat bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet wordt doorbetaald
 • Salarisverhoging en promotie
 • Bonussen
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Overurentoeslag
 • Fooi
 • Vakantiegeld
 • 13de maand of eindejaarsuitkering
 • Pensioensopbouw
 • Klusjes die u normaal in uw vrije tijd deed, zoals tuinieren
 • Freelance opdrachten

Alle inkomsten die u anders wel had kunnen vergaren, dienen vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij. Dit is een van de schadeposten bij letselschade die heel hoog kan oplopen.

Extra kostenposten voor een eenmanszaak, freelancers en ZZP’ers

Als u als ZZP’er of freelancer werkt, of een eenmanszaak runt, kan het letsel veel gevolgen hebben voor uw werkzaamheden. Zo kunt u door uw letsel (tijdelijk) geen nieuwe klanten werven en veel klanten verliezen. Want u kunt (tijdelijk) geen opdrachten vervullen, maar klanten willen niet wachten. Daardoor loopt u een groot risico dat ze overstappen naar de concurrent.

Ook krijgt u met andere kosten te maken, zoals:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Fiscale oudedagsreserve
 • De huur van uw kantoorpand
 • Extra personeelskosten
 • Opnieuw reclame maken als u beter bent
 • Noodgedwongen verkoop van uw bedrijf

Al deze schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking, omdat u deze kosten niet had hoeven maken als u niet betrokken was geraakt bij de aanrijding.

Verlies van opgebouwde WW-recht

Als u (tijdelijk) in de WW terechtkomt, verbruikt u uw opgebouwde sociale zekerheid. Oftewel: uw WW-recht en een eventueel verlengde uitkering. Deze sociale zekerheid moet u dan weer opnieuw opbouwen. Maar wat als u weer in de WW terechtkomt en u in de tussentijd nog geen nieuw WW-recht heeft kunnen opbouwen? Om dat te voorkomen, moeten ook met deze kosten rekening worden gehouden bij de berekening van uw schadevergoeding.

Schadebeperkende maatregelen

Bent u voor uw huidige beroep gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt door de aanrijding? Maar bent u wel in staat om een andere functie te bekleden in een andere branche? Dan kunt u zich daarvoor laten omscholen. Dit brengt uiteraard wel kosten met zich mee. Deze kosten vallen onder de schadebeperkende maatregelen, omdat u hiermee de schade aan uw inkomsten probeert te beperken. Uiteraard moeten ook deze kosten vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Studievertraging

Als u tijdelijk niet verder kunt studeren, kan dat u veel geld kosten. U moet bijvoorbeeld extra studiefinanciering aanvragen en terugbetalen, dubbele examenkosten en studieboekenkosten maken. Al deze onkosten had u niet hoeven maken als u niet was aangereden. Daarom dienen al deze kosten vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Dat geldt ook voor alle inkomsten die u misloopt door de studievertraging. Stel dat u een jaar studievertraging oploopt door het ongeval, dan kunt u ook pas een jaar later de arbeidsmarkt op. U loopt daardoor allerlei inkomsten mis. Denkt u maar eens aan loon en pensioensopbouw. Ook deze kosten dienen vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Huishoudelijke hulp

Als u letsel heeft opgelopen door een aanrijding, kan het zijn dat u (tijdelijk) geen huishoudelijke taken meer kunt verrichten. Deze taken kunnen worden opgepakt door andere gezinsleden, familie, vrienden of kennissen. Dat doen ze uiteraard uit liefde, maar het kost wel tijd en energie. Daarom komen deze handelingen ook voor vergoeding in aanmerking.

Ook kan het zijn dat u door uw letsel een professionele huishoudelijke hulp moet inschakelen. De kosten die u hiervoor maakt, komen uiteraard ook voor vergoeding in aanmerking.

Kinderopvang

Stel dat u normaal gesproken (een paar dagen per week) thuis bent omdat u kleine kinderen heeft. Dan kan het zijn dat u oppas voor ze moet regelen omdat u meerdere dagen per week naar de fysiotherapeut of naar het revalidatiecentrum moet voor het herstelproces. De kosten die u moet maken voor de kinderopvang of een oppas komen ook voor vergoeding in aanmerking. Zelfs als er door een familielid of goede vriend wordt opgepast. Ook al doen ze het gratis, kost het wel tijd. Dit is een van de schadeposten waar u wellicht niet bij stilstaat, maar deze tijd komt wel voor een vergoeding in aanmerking.

Huisdierenopvang

Ook voor huisdieren moet u mogelijk opvang regelen. Bijvoorbeeld als u een hond heeft. Als u door uw letsel tijdelijk niet kunt lopen, moet u een hondenuitlaatservice of een bekende inschakelen. Ook dit kost geld of tijd. Daarom komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid wordt in de van Dale uitgelegd als: “het op eigen kracht iets doen.” Als u letsel heeft opgelopen, kunt u helaas veel dingen niet meer op eigen kracht doen. Dat betekent dat u te maken krijgt met een verlies van zelfwerkzaamheid. Daardoor moet u bepaalde klusjes door familie, vrienden, kennissen of betaalde krachten laten doen, die u eerder zelf had kunnen oppakken. Denkt u maar eens aan zaken als:

 • Behangen
 • Schilderen, zowel de binnen- als buitenkant van uw woning
 • Dak reparaties
 • Verbouwingswerkzaamheden, zoals een nieuwe vloer leggen en een serre bouwen
 • Het onderhouden van de tuin
 • De auto of motor wassen of repareren
 • Verhuizen

Als u niet was aangereden, had u al deze klusjes zelf kunnen verrichten. Daarom is zelfwerkzaamheid ook één van de te vergoeden schadeposten.

Kosten zonder nut

Onder kosten zonder nut verstaan we kosten die u voor de aanrijding heeft gemaakt die door het letsel geen nut meer hebben. Of waar u geen plezier meer uit kunt halen. U kunt hierbij denken aan kosten voor:

 • Cabaret-, concert- of theaterkaartjes
 • Yoga-, dans- of vechtsportlessen
 • Een sport- of zwemabonnement
 • Kosten voor een cursus, workshop of studie
 • Vakantie die u moet annuleren

Alle geplande activiteiten die u niet kunt uitvoeren omdat u (tijdelijk) bent aangetast in uw mobiliteit. U kunt hier immers niets meer mee, maar u heeft er wel al voor betaald. Dit is één van de schadeposten waar u waarschijnlijk niet bij stilstaat, maar die wel vergoed dient te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Extra vakantiekosten door aanpassingen

Zoals u bij de vorige schadepost heeft gezien, kan het zijn dat uw al geboekte vakantie onder de kosten zonder nut valt. Maar soms kunnen er ook extra kosten worden gemaakt waardoor u toch nog op vakantie kunt. Stel dat u bijvoorbeeld met de auto op vakantie zou gaan, maar u (tijdelijk) niet kunt autorijden. Dan kunt u vliegtickets aanschaffen om alsnog van uw vakantie te kunnen genieten. Ook moet u dan wellicht uw accommodatie aanpassen. U kunt bijvoorbeeld niet meer met kamperen of met de camper op pad, maar u kunt wel in een hotel verblijven waar ze een lift hebben. Al deze extra kosten dienen vergoed te worden door de WA-verzekering van de aansprakelijke tegenpartij.

Aanpassingen in woonsituatie

Als u blijvend letsel heeft opgelopen door de aanrijding, is het mogelijk dat uw huidige woonsituatie niet houdbaar is. Dan kunnen er aanpassingen worden gemaakt zodat u alsnog gebruik kunt maken van uw woning, zoals een traplift, verhoogd toilet of een in hoogte verstelbare tafel. Deze kosten dienen dan uiteraard vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Maar het kan ook zijn dat u op de derde verdieping van een appartementencomplex zonder lift woont. Als u dan blijvend letsel aan uw benen heeft, dan kunt u niet in uw eigen woning blijven wonen. Wat betekent dat u noodgedwongen moet verhuizen. Alle kosten die hiermee gepaard gaan, dienen vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Aangepaste sportbeoefening

Als mensen aan u vragen wat u favoriete tijdsbesteding is, dan zegt u gelijk sporten. Helaas heeft de aanrijding tijdelijke of blijvende invaliditeit veroorzaakt. Dit hoeft echter niet te betekenen dat u uw passie moet opgeven. U kunt bij bepaalde sporten, zoals basketbal, ook gebruik maken van een sportrolstoel. De kosten voor deze sportrolstoel dienen ook vergoed te worden.

Benadeling bij het afsluiten van verzekeringen

Heeft u blijvende invaliditeit opgelopen door de aanrijding? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk benadeeld bij het afsluiten van bepaalde verzekeringen. U kunt hierbij denken aan het afsluiten van een levensverzekering, hypotheek of uitvaartverzekering. Door uw blijvende letsel kan het zijn dat u geen verzekering kunt afsluiten of dat de premie veel hoger is. Dit is een van de schadeposten bij letselschade waar u wellicht niet bij stilstaat, maar die wel heel hoog kan oplopen. Uiteraard dienen ook deze kosten door de aansprakelijke tegenpartij vergoed te worden.

Reis- en parkeerkosten

Als u (tijdelijk) letsel heeft opgelopen, krijgt u ook te maken met reis- en/of parkeerkosten. U moet bijvoorbeeld naar:

 • Het ziekenhuis
 • De fysiotherapeut
 • Het revalidatiecentrum
 • De bedrijfsarts

Als iemand u brengt, kost dat tijd en geld. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Ook komen de kosten voor het reizen met het openbaar vervoer in aanmerking. Of de taxikosten als niemand u kan halen of brengen en u niet in staat bent om met het openbaar vervoer te reizen.. Maar het kan ook zijn dat u door uw letsel niet meer kunt fietsen, maar nog wel kunt autorijden. Dan kunt u zelf naar uw afspraken rijden, maar dat kost u wel benzine- en parkeerkosten.

En als u blijvend letsel heeft opgelopen, dan kan het zijn dat u nieuwe vervoersmiddelen moet aanschaffen, zoals:

 • Een bakfiets om uw kinderen in te vervoeren, omdat uw knie te verzwakt is om een fiets met kinderzitjes in evenwicht te houden.
 • Een grotere auto om uw rolstoel in op te kunnen bergen.

Kleine kosten

Naast de grote kosten die u wellicht over het hoofd ziet, zijn er ook nog kleine kosten die u waarschijnlijk niet meerekent. Dit is een van de schadeposten bij letselschade die op het eerste gezicht klein lijkt, maar die aardig kan oplopen. Denkt u maar eens aan kosten voor:

 • Het aanvragen en aangetekend versturen van uw medisch dossier
 • Kopiëren en aangetekend versturen van bewijsstukken, zoals uitgeprinte foto’s, het schadeformulier en getuigenverklaringen
 • De belminuten die buiten uw bundel vallen of voor opwaarderen van uw beltegoed

Allemaal kosten die u niet had hoeven maken als u niet was aangereden. Daarom moeten ook deze kosten vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Schade aan persoonlijke eigendommen

Tijdens de aanrijding kunnen uw persoonlijke eigendommen beschadigd zijn geraakt of stuk zijn gegaan. Denkt u maar eens aan gescheurde kleding, een kapotte fiets of een onherstelbaar beschadigde laptop. Alle reparatie- of vervangingskosten die hiermee gepaard gaan, komen voor een vergoeding in aanmerking.

Waardevermindering motorvoertuig

Uw motorvoertuig kan minder waard zijn geworden door de aanrijding. Daarom moeten niet alleen de herstelkosten worden vergoed, maar moet er ook gekeken worden naar de waardevermindering van uw auto. Ook deze kosten dienen vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Smartengeld

Alle letselschadeslachtoffers hebben recht op smartengeld. Deze vergoeding krijgt u voor de immateriële schade die u heeft opgelopen door de aanrijding. Onder de immateriële schade verstaan we de pijn, het verdriet en de verminderde levenslust die u ervaart door de aanrijding en het opgelopen letsel. Deze emotionele schade is uiteraard niet in geld uit te drukken. Maar de smartengeldvergoeding is wel een erkenning van dit leed. En erkenning is heel erg belangrijk voor u als slachtoffer, omdat het de eerste stap in uw genezingsproces is.

Ga voor meer informatie naar de pagina Smartengeld claimen: vergoeding voor immateriële schade.

Heeft u vragen over andere mogelijke schadeposten die niet tussen deze lijst staan? Meem dan contact met ons op via het contactformulier. Onze ervaren juristen helpen u graag verder.

Over ons

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Wij werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Team

Ons team bestaat uit juridisch hoog opgeleide gemotiveerde mensen, die alles in het werk zullen stellen uw schade zo rechtvaardig mogelijk vergoed te krijgen.

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, garanderen wij schriftelijk dat u geen nota's van ons zult ontvangen. Wij werken geheel gratis voor het slachtoffer.