Als u met uw scootmobiel in een verkeersongeval terechtkomt, gelden er in bepaalde gevallen andere regels dan voor de overige motorvoertuigen.

Verkeersongeval overige weggebruikers

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig
 • Gespecialiseerd in aanrijdingen met letsel

U bent in een verkeersongeval terechtgekomen waarbij u letsel heeft opgelopen. Of u nu in een vrachtwagen, bestelbus, invalidenwagen reed of op een scootmobiel. Als de tegenpartij (deels) aansprakelijk is te stellen voor de aanrijding, heeft u recht op letselschadevergoeding. Schakel altijd gratis juridische hulp in na een verkeersongeval om uw schade te verhalen.

Verkeersongeval: claim schadevergoeding bij letsel

Wij bieden 100% gratis juridisch advies en juridische hulp aan verkeersslachtoffers. U herstelt van uw letsel, terwijl één van onze ervaren juristen de maximale schadevergoeding en tussentijdse voorschotten voor u gaat claimen. Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons over de aanrijding. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Ga voor alle voordelen van juridische bijstand naar de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Wat te doen na een verkeersongeval? Bekijk de 26 meest gestelde vragen en antwoorden

Vraag 1. Wat is letselschade?

Vraag 2. Slachtoffer van een verkeersongeval, wat nu?

Vraag 3. Wie is er aansprakelijk wanneer u bent aangereden?

Vraag 4. Kan ik een rekening verwachten van mijn zorgverzekeraar?

Vraag 5. Heb ik recht op schadevergoeding als ik ben aangereden?

Vraag 6. Welke schade wordt vergoed?

Vraag 7. Wat wordt de hoogte van mijn schadevergoeding?

Vraag 8. Hoe werkt het claimen van schadevergoeding?

Vraag 9. Hoe verloopt de uitbetaling van de schadevergoeding?

Vraag 10. Wat is smartengeld en heb ik daar recht op?

Vraag 11. Mijn zaak is reeds in behandeling bij de verzekeraar van de tegenpartij, wat nu?

Vraag 12. Ik heb een aanbod van de WA-verzekeraar, kan ik dat laten toetsen?

Vraag 13. De WA-verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af, wat nu?

Vraag 14. De dader is doorgereden of onbekend, wat nu?

Vraag 15. Het ongeluk was deels mijn eigen schuld, kan ik desondanks mijn schade vergoed krijgen?

Vraag 16. Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet voldoende?

Vraag 17. Wat zijn de kosten van juridische hulp?

Vraag 18. Waarom juridische hulp inschakelen en waarom via ons?

Vraag 19. Waarom kan ik beter een jurist inschakelen dan een advocaat?

Vraag 20. Wat zijn uw belangrijkste juridische tips als ik ben aangereden?

Vraag 21. Moet ik aangifte doen, nadat ik ben aangereden?

Vraag 22. Waar moet ik op letten bij het invullen van het schadeformulier?

Vraag 23. Aangereden door een dronken bestuurder, recht op schadevergoeding?

Vraag 24. Aangereden door onverzekerd voertuig, recht op schadevergoeding?

Vraag 25. Aangereden op de parkeerplaats, hoe zit het met de schadevergoeding?

Vraag 26. In Nederland aangereden door een buitenlands voertuig, vergoedt de verzekeraar mijn schade?

Vraag 27. Vanwege mijn klachten kan ik een tijd niet werken, wat nu?

Vraag 1. Wat is letselschade?

Antwoord: alle schade die voortvloeit uit de lichamelijke en/of psychische klachten die u heeft opgelopen door het verkeersongeval.

U heeft letsel opgelopen na het ongeval, zoals nekpijn, een gebroken sleutelbeen of hersenletsel. Door deze klachten ontstaat er materiële en immateriële schade, zoals:

Er zijn heel veel schadeposten waar u waarschijnlijk niet eens bij stilstaat. Schakel daarom altijd gratis rechtshulp in.

Ga voor een compleet overzicht van alle schadeposten naar de pagina Overzicht schadeposten.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 2. Slachtoffer van een verkeersongeval, wat nu?

Antwoord: schakel allereerst medische hulp in als u het slachtoffer van een verkeersongeval bent geworden. Terwijl u wacht op de ambulancebroeders is het belangrijk dat u:

 • En de tegenpartij het schadeformulier zo volledig mogelijk invullen
 • Zoveel mogelijk gegevens van omstanders verzamelt
 • Foto’s maakt van de verkeerssituatie, uw letsel en de overige schade

Heeft u (zeer) licht letsel opgelopen door de aanrijding? Ga dan direct na het verzamelen van deze bewijsmaterialen naar uw huisarts. Neem daarna zo snel mogelijk contact met ons op voor gratis juridisch advies en juridische hulp.

Ga voor meer informatie naar de pagina Wat te doen na een aanrijding: 15 stappenplan.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 3. Wie is er aansprakelijk wanneer u bent aangereden?

Antwoord: wie er aansprakelijk is, hangt af van de gemaakte verkeersfouten.

Als u in een vrachtwagen, bestelbus, invalidenwagen of scootmobiel rijdt, bent u een sterke verkeersdeelnemer. Dat betekent dat u bewijsmateriaal moet aandragen als u uw schade wilt laten verhalen. U kunt zelfs een schadeclaim laten indienen als u deels schuldig bent aan het ongeval.

Maar als u in een scootmobiel door een motorvoertuig wordt aangereden, wordt u als een zwakke verkeersdeelnemer gezien. Daardoor heeft u in de meeste gevallen zelfs recht op schadevergoeding als het ongeval uw eigen schuld was.

Ga voor meer informatie naar de pagina Tegenpartij aansprakelijk stellen.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 4. Kan ik een rekening verwachten van mijn zorgverzekeraar?

Antwoord: ja, als u bijvoorbeeld door een ambulance bent afgevoerd, krijgt u een rekening voor het eigen risico van uw zorgverzekering.

Dit geldt ook voor specialistische zorg, fysiotherapie, voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen. De rekening voor het eigen risico van uw zorgverzekering ligt al snel bij u in de brievenbus. Dit kan financiële stress veroorzaken. Voorkom dit door zo snel mogelijk onze juridische hulp in te schakelen.

Ga voor meer juridische tips naar de pagina Aangereden: 20 waardevolle tips.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 5. Heb ik recht op schadevergoeding als ik ben aangereden?

Antwoord: u heeft in de meeste gevallen recht op schadevergoeding als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval. Zelfs als het een eenzijdig ongeval was.

Stel dat u met de vrachtwagen of een bestelbus op pad bent voor uw werkgever. U slipt van de weg en raakt een boom. Dan kunt u alsnog uw schade vergoed krijgen. Want uw werkgever moet voor dit soort ongevallen tijdens werktijd een SVI hebben afgesloten.

Alleen als u schuldig bent aan het ongeluk en de andere motorvoertuig geen blaam treft, kunt u geen schadevergoeding claimen. Behalve als u in een scootmobiel in botsing bent gekomen met een motorvoertuig (ga voor meer informatie naar Wie is er aansprakelijk wanneer u bent aangereden?). Twijfelt u over de aansprakelijkheid? Onze juristen zoeken gratis voor u uit of de tegenpartij aansprakelijk is te stellen.

Ga voor meer informatie naar de pagina Tegenpartij aansprakelijk stellen.

Terug naar het vragenoverzicht

U heeft letselschade opgelopen door een verkeersongeval. Onze deskundige juristen bieden u 100% gratis juridische hulp. Schakel ons in om de maximale schadevergoeding te verhalen. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of vul direct het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons uw verhaal. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Laat uw schade claimen

Vraag 6. Welke schade wordt vergoed?

Antwoord: alle letselschade die is veroorzaakt door het ongeluk en de lichamelijke en/of psychische klachten die u daardoor heeft opgelopen.

Nadat u door een andere verkeersdeelnemer geschept bent, krijgt u met allerlei directe en indirecte kosten te maken. Alle materiële en immateriële schade die uit dit ongeval voortvloeit dient vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Ga voor een overzicht van alle mogelijke schadeposten naar de pagina Overzicht schadeposten.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 7. Wat wordt de hoogte van mijn schadevergoeding?

Antwoord: hoeveel schadevergoeding u exact van de WA-verzekering van de tegenpartij ontvangt, is niet van tevoren te voorspellen.

De exacte berekening kan pas aan het einde van uw herstelproces worden gedaan. Dat wil zeggen: als u (zo goed als mogelijk) bent hersteld van uw klachten. Tijdens uw herstelproces kunt u namelijk nog met allerlei kosten te maken krijgen. Wij begrijpen dat dat wellicht te lang duurt. Daarom kunnen onze juristen wel alvast een accurate schatting voor u maken.

Lees meer over het berekenen van de hoogte van uw schadevergoeding op de pagina Hoogte schadevergoeding.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 8. Hoe werkt het claimen van schadevergoeding?

Antwoord: in het kort gaat het claimen van schadevergoeding als volgt te werk:

 1. U machtigt ons om de schadevergoeding voor uw letselschade te claimen.
 2. Waarop uw persoonlijke jurist een aansprakelijkheidsbrief naar de WA-verzekering van de aansprakelijke tegenpartij stuurt.
 3. U gaat rustig uw herstelproces in. Ondertussen regelt uw persoonlijke jurist alles voor u. Ook wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in uw letselschadezaak.

Dit is uiteraard de verkorte versie van de afhandeling van uw letselschadezaak na het verkeersongeval. Maar wel de essentie van onze gratis juridische bijstand. U herstelt sneller van uw klachten als u geen stress ervaart. Daarom nemen wij al uw zorgen uit handen.

Ga voor alle stappen in het letselschadetraject naar de pagina Hoe verloopt het traject?

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 9. Hoe verloopt de uitbetaling van de schadevergoeding?

Antwoord: uw letselschadevergoeding wordt aan het einde van uw herstelproces rechtstreeks op uw eigen bankrekening gestort.

Tijdens uw herstelproces krijgt u wel al met allerlei kosten te maken. Daarom zorgt uw persoonlijke jurist ervoor dat u ook tussentijdse voorschotten krijgt uitgekeerd. Deze voorschotten worden ook rechtstreeks op uw eigen bankrekening gestort.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 10. Wat is smartengeld en heb ik daar recht op?

Antwoord: smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor het onzichtbare leed dat door de aanrijding wordt veroorzaakt. Als u het slachtoffer bent van een verkeersongeval heeft u altijd recht op smartengeld.

U krijgt smartengeld voor de immateriële schade die u heeft opgelopen door het ongeluk. Deze immateriële schade behelst de pijn, het verdriet en de verminderde levenslust die de aanrijding en uw letsel veroorzaakt. Het smartengeld dient als erkenning voor dit onzichtbare leed.

Bekijk alle schadeposten die voor een vergoeding in aanmerking komen op de pagina Overzicht schadeposten.

Terug naar het vragenoverzicht

U heeft letselschade opgelopen door een verkeersongeval. Onze deskundige juristen bieden u 100% gratis juridische hulp. Schakel ons in om de maximale schadevergoeding te verhalen. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of vul direct het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons uw verhaal. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Laat uw schade claimen

Vraag 11. Mijn zaak is reeds in behandeling bij de verzekeraar van de tegenpartij, wat nu?

Antwoord: stap vandaag nog kosteloos over naar de gratis juridische hulp van onze ervaren juristen.

Als u zelf een schadeclaim indient bij de WA-verzekeraar van de tegenpartij, krijgt u hoogstwaarschijnlijk een veel lagere vergoeding uitgekeerd. Wij handelen in uw belang en gaan dus altijd voor de maximale schadevergoeding. Ook scheelt het u een hoop ergernissen, kostbare tijd en energie als u naar ons overstapt.

Ga voor meer informatie naar de pagina Aangereden en verzekering: hoe werkt het?

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 12. Ik heb een aanbod van de WA-verzekeraar, kan ik dat laten toetsen?

Antwoord: ja, u kunt na een verkeersongeval altijd een second opinion aanvragen bij ons letselschadebureau.

Het aanbod van de WA-verzekeraar is vaak veel lager dan het bedrag waar u recht op heeft. De WA-verzekering van de tegenpartij wil immers zo weinig mogelijk verlies draaien. Kom op voor uw rechten door vandaag nog een second opinion bij ons aan te vragen.

Meer informatie over een samenwerking met de WA-verzekeraar van de tegenpartij vindt u op de pagina Aangereden en verzekering: hoe werkt het?

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 13. De WA-verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af, wat nu?

Antwoord: vraag direct om een second opinion van onze ervaren juristen.

De verzekering van de tegenpartij heeft vaak geen gegronde reden om de aansprakelijkheid op af te wijzen.

Bekijk de pagina Aangereden en verzekering: hoe werkt het? voor meer informatie.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 14. De dader is doorgereden of onbekend, wat nu?

Antwoord: als de dader doorgereden of onbekend is, dient u daar direct aangifte van te doen bij de politie. Zodat wij een schadeclaim voor u kunnen indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

U moet wel aan een paar voorwaarden voldoen als u in aanmerking wilt komen voor een schadevergoeding van het Waarborgfonds:

 • U moet geschept zijn door een motorvoertuig
 • Er moet minstens één getuige kunnen verklaren dat de weggereden bestuurder in een motorvoertuig reed
 • Als u het kenteken niet heeft kunnen noteren, dient u diezelfde dag nog aangifte te doen van het verkeersongeval
 • Als u het kenteken wel heeft gezien en opgeschreven, dient u binnen 14 dagen aangifte te doen

Neem daarna contact met ons op en laat het afhandelen van uw letselschadezaak aan onze juristen over.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 15. Het ongeluk was deels mijn eigen schuld, kan ik desondanks mijn schade vergoed krijgen?

Antwoord: ja, ondanks dat het ongeval deels uw eigen schuld was, heeft u recht op schadevergoeding.

Als u op uw scootmobiel wordt aangereden door een motorvoertuig, heeft u soms zelfs recht op schadevergoeding als u schuldig bent en de tegenpartij niet (lees hier meer over bij Wie is er aansprakelijk wanneer u bent aangereden?).

Ga voor meer informatie naar de pagina Tegenpartij aansprakelijk stellen.

Terug naar het vragenoverzicht

U heeft letselschade opgelopen door een verkeersongeval. Onze deskundige juristen bieden u 100% gratis juridische hulp. Schakel ons in om de maximale schadevergoeding te verhalen. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of vul direct het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons uw verhaal. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Laat uw schade claimen

Vraag 16. Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet voldoende?

Antwoord: volgens overgestapte cliënten blijkt de rechtsbijstand van de rechtsbijstandverzekering vaak niet voldoende. Deze cliënten hebben vaak dezelfde ervaring en klachten over rechtsbijstand waaronder:

 • De rechtsbijstand medewerkers lijken weinig tot geen ervaring te hebben met letselschadezaken
 • Cliënten horen zelden over de ontwikkelingen in hun letselschadezaak
 • De rechtsbijstand medewerkers tonen weinig empathie en inzet

Na een verkeersongeval gaat u ervanuit dat de verkeersrechtsbijstand u uitstekende service verleent. Is dat niet het geval en bent u teleurgesteld in de rechtsbijstand die u na het ongeval ontvangt? Stap dan vandaag nog kosteloos over op onze gratis en doeltreffende juridische hulp.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 17. Wat zijn de kosten van juridische hulp?

Antwoord: er zijn geen kosten verbonden aan de juridische hulp van onze juristen.

Wij bieden 100% gratis juridisch advies en juridische hulp aan alle slachtoffers met letselschade. In de Nederlandse wet staat dat u daar recht op heeft. Wij beamen dat. Wat ook in deze wet staat, is dat de kosten van juridische bijstand moeten worden vergoed door de aansprakelijke tegenpartij. Schakel dus altijd een gratis letselschade specialist in. Want de rechtshulp van een no cure no pay jurist of een letselschade advocaat kost u geld.

Ga voor meer informatie naar de pagina 100% gratis juridische hulp.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 18. Waarom juridische hulp inschakelen en waarom via ons?

Antwoord: u heeft recht op gratis juridische hulp na een verkeersongeval. Als u ons machtigt om uw zaak af te handelen heeft dat vele voordelen waaronder:

 • Onze juristen werken 100% gratis voor alle verkeersslachtoffers
 • 100% van onze cliënten beveelt ons aan en ze beoordelen onze hulp gemiddeld met een 9 (bekijk de pagina Ervaringen van cliënten)
 • Uw persoonlijke jurist gaat altijd voor de maximale schadevergoeding, tussentijdse voorschotten en een snelle afhandeling van de letselschadezaak

Ga voor alle voordelen naar de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 19. Waarom kan ik beter een jurist inschakelen dan een advocaat?

Antwoord: u kunt beter een ervaren jurist inschakelen dan een letselschade advocaat omdat u dan gebruik kunt maken van uw recht op gratis juridische hulp.

Als u een advocaat inschakelt na het ongeval kunt u mogelijk met hoge kosten te maken krijgen. Ook heeft een letselschade advocaat vaak een hogere werkdruk. Dat betekent dat er minder aandacht en tijd voor u als slachtoffer is. Schakel daarom altijd een letselschade specialist in plaats van een advocaat in na een aanrijding.

Ga voor meer informatie over het inschakelen van een jurist of een advocaat na een ongeluk naar de pagina Letselschade advocaat.

Terug naar het vragenoverzicht

U heeft letselschade opgelopen door een verkeersongeval. Onze deskundige juristen bieden u 100% gratis juridische hulp. Schakel ons in om de maximale schadevergoeding te verhalen. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of vul direct het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons uw verhaal. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Laat uw schade claimen

Vraag 20. Wat zijn uw belangrijkste juridische tips als ik ben aangereden?

Antwoord: onze belangrijkste tips voor slachtoffers van een verkeersongeval zijn:

 • Schakel allereerst medische hulp in voor het letsel dat u heeft opgelopen na het ongeluk
 • Vul de voorkant van het schadeformulier ter plaatse in. Laat de tegenpartij dit eveneens doen
 • Maak zoveel mogelijk foto’s als bewijs van uw letsel, de schade aan uw persoonlijke bezittingen en de verkeerssituatie
 • Neem zo snel mogelijk contact met ons op voor gratis juridisch advies en juridische hulp

Ga voor al onze juridische tips naar de pagina Aangereden: 20 waardevolle tips.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 21. Moet ik aangifte doen, nadat ik ben aangereden?

Antwoord: u hoeft alleen in bepaalde gevallen aangifte te doen van de aanrijding:

 1. De aansprakelijke tegenpartij reed door na de aanrijding of de dader is onbekend.
 2. U bent aangereden door een bestuurder in een onverzekerd voertuig.
 3. De dader reed in een gestolen motorvoertuig.

Deze aangifte zorgt ervoor dat we uw schadeclaim kunnen indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Maar let op:

 • Als u het kenteken van de tegenpartij niet heeft kunnen opschrijven, dient u diezelfde dag nog aangifte te doen
 • Als u het kenteken wel heeft kunnen opschrijven, dient u binnen 14 dagen aangifte te doen

Wanneer u zich niet aan deze termijnen houdt, neemt de Waarborgfonds uw schadeclaim niet in behandeling.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 22. Waar moet ik op letten bij het invullen van het schadeformulier?

Antwoord: u moet erop letten dat u de voor- en de achterkant volledig invult na het verkeersongeval.

Ga voor een stapsgewijze uitleg naar de pagina Schadeformulier invullen.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 23. Aangereden door een dronken bestuurder, recht op schadevergoeding?

Antwoord: u heeft altijd recht op schadevergoeding als de tegenpartij (deels) aansprakelijk is te stellen. Ook als de bestuurder onder invloed was.

Als de tegenpartij dronken was, dienen wij de schadeclaim in bij de verzekeringsmaatschappij van de desbetreffende bestuurder. Ook als de WA-verzekeraar tegen u heeft gezegd dat ze niet uitbetalen bij een dronken bestuurder. Dat klopt namelijk niet. Want als de tegenpartij (deels) aansprakelijk is te stellen, heeft u altijd recht op schadevergoeding.

Terug naar het vragenoverzicht

U heeft letselschade opgelopen door een verkeersongeval. Onze deskundige juristen bieden u 100% gratis juridische hulp. Schakel ons in om de maximale schadevergoeding te verhalen. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of vul direct het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons uw verhaal. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Laat uw schade claimen

Vraag 24. Aangereden door onverzekerd voertuig, recht op schadevergoeding?

Antwoord: ja, u heeft recht op schadevergoeding als u in een verkeersongeval terecht bent gekomen met een onverzekerd voertuig.

Onze juristen claimen de letselschade voor u bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Maar om aanspraak te maken op deze schadevergoeding moet u wel binnen 14 dagen aangifte hebben gedaan van het ongeval. Het Waarborgfonds Motorverkeer stelt deze harde eis. Voldoet u daar niet aan? Dan nemen ze de letselschadeclaim niet in behandeling.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 25. Aangereden op de parkeerplaats, hoe zit het met de schadevergoeding?

Antwoord: ook als u op de parkeerplaats bent aangereden, heeft u recht op schadevergoeding.

Maar hoe zit het precies met de aansprakelijkheid?

 • Bent u aangereden door een motorvoertuig die wegreed uit parkeerstand? Of een andere bijzondere manoeuvre verrichte, zoals inparkeren? Dan is de bestuurder die deze bijzondere manoeuvre verrichte volledig aansprakelijk te stellen voor het ongeluk.
 • U kunt medeschuldig zijn aan het ongeluk als u in botsing kwam met de tegenpartij omdat u beiden een bijzondere manoeuvre verrichte. U kunt dan een deel van uw schade laten claimen bij de tegenpartij.
 • Als er een andere verkeersfout is begaan, gelden de gebruikelijke aansprakelijkheidsregels. Ga voor deze gebruikelijke aansprakelijkheidsregels naar Wie is er aansprakelijk wanneer u bent aangereden?

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 26. In Nederland aangereden door een buitenlands voertuig, vergoedt de verzekeraar mijn schade?

Antwoord: ja, als tegenpartij (deels) aansprakelijk is te stellen, dient de verzekeraar van het buitenlandse voertuig uw schade te vergoeden.

Schakel ons in om de schadevergoeding voor uw letsel bij de buitenlandse verzekeraar te claimen. Zodat u geen stress ervaart door de complexe juridische discussies.

Ga voor meer voordelen van onze gratis juridische hulp naar de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 27. Vanwege mijn klachten kan ik een tijd niet werken, wat nu?

Antwoord: als u door uw klachten tijdelijk niet kunt werken, loopt u geheid inkomsten mis. Deze gemiste inkomsten dienen vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Stel dat u door het verkeersongeval bijvoorbeeld nekklachten, rugpijn of een hersenschudding heeft opgelopen. Dan is het mogelijk dat u tijdelijk uw functie niet kunt uitvoeren. Daardoor loopt u wel allerlei inkomsten, bonussen en toeslagen mis, wat nu? Wij claimen al uw misgelopen inkomsten bij de WA-verzekering van de aansprakelijke tegenpartij.

Terug naar het vragenoverzicht

Verkeersongeval: laat direct uw schadevergoeding claimen

U bent het slachtoffer van een verkeersongeval. Daarom helpen onze juristen u gratis bij het claimen van de maximale schadevergoeding voor uw letselschade. Daarnaast regelen we tijdens uw herstelproces tussentijdse voorschotten voor u. Vul direct het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons over het verkeersongeval. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Over ons

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Wij werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Team

Ons team bestaat uit juridisch hoog opgeleide gemotiveerde mensen, die alles in het werk zullen stellen uw schade zo rechtvaardig mogelijk vergoed te krijgen.

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, garanderen wij schriftelijk dat u geen nota's van ons zult ontvangen. Wij werken geheel gratis voor het slachtoffer.