Aanrijding Letsel

Hoe verloopt het traject?

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig
 • Gespecialiseerd in aanrijdingen met letsel

U bent betrokken geraakt bij een aanrijding. Daarbij heeft u letselschade opgelopen die u graag vergoed ziet. Maar welke stappen moet u daarvoor nemen? Het claimen van schadevergoeding verloopt volgens een juridisch letselschadetraject. Wij leggen dit letselschadetraject in stappen voor u uit.

U wilt een schadevergoeding voor uw letselschade. Daarmee kunnen wij u van dienst zijn! Wij werken 100% gratis voor u als letselschadeslachtoffer. Onze juristen gaan voor de maximale schadevergoeding, tussentijdse voorschotten en een snelle afhandeling van uw zaak. Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Bekijk ook de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Volg het stappenplan

U heeft letselschade opgelopen door een aanrijding in het verkeer. De aansprakelijke tegenpartij moet uw schade vergoeden. Hoe gaat dat in zijn werk? Wij zetten het letselschadetraject stapsgewijs voor u uiteen.

Stap 1. Neem vandaag nog contact met ons op

Liever vandaag dan morgen. Dit heeft meerdere redenen:

 • U komt niet in de financiële problemen
 • Uw zaak loopt niet het risico om te verjaren
 • U geeft de verzekeraar geen kans om de relatie tussen uw klachten en het ongeval in twijfel te trekken

Stap 2. Vertel ons wat er precies is gebeurd

Eén van onze ervaren juristen belt u om uw letselschadezaak te bespreken. U krijgt een persoonlijke jurist toegewezen die uw zaak gaat afhandelen. Vindt u het prettiger om het ongeval in uw eigen leefomgeving te bespreken? Dan plant uw persoonlijke jurist een huisbezoek met u in.

Stap 3. Stuur al het bewijsmateriaal door

U levert ons alle bewijsstukken die u heeft verzameld sinds het ongeval. Deze bewijsstukken kunnen bestaan uit:

 • Foto’s van het ongeval en uw letselschade
 • Het ingevulde schadeformulier
 • Getuigenverklaringen

Uw persoonlijke jurist vraagt uw medische dossier op, met uw toestemming. Is er politie ter plaatse geweest? Dan vraagt de jurist het proces-verbaal voor u op. Dit wordt allemaal gebruikt als bewijsmateriaal in uw letselschadezaak.

Stap 4. Machtig ons om uw zaak af te handelen

De jurist gaat met de bewijsstukken aan de slag. Als uit grondig onderzoek blijkt dat de tegenpartij aansprakelijk te stellen is, krijgt u een machtigingsbrief thuisgestuurd. Wanneer u deze brief ondertekent en terugstuurt, stelt u de jurist in staat de zaak voor u af te handelen.

In deze brief staat tevens aangegeven dat onze juridische hulp 100% gratis is.

Stap 5. Vul het schadepostenformulier in

De tijd is aangebroken om uw schadeposten in kaart te brengen. Uw jurist stuurt u een schadepostenformulier dat u zo volledig mogelijk invult. Daarnaast levert u alle bonnen en afschriften aan als bewijsmateriaal. De jurist maakt de complete schadeberekening en legt die ter controle aan u voor.

Stap 6. U krijgt voorschotten uitbetaald

Wanneer de schadeberekening is opgesteld, gaat de jurist over tot het vorderen van voorschotten op uw schade. Deze voorschotten krijgt u rechtstreeks op uw bankrekening gestort. U hoeft daar verder niets voor te doen.

Stap 7. U ondertekent de vaststellingsovereenkomst

In deze fase bent u:

 • Volledig hersteld of;
 • Zo goed als mogelijk hersteld

Uw zaak wordt afgehandeld. U ondertekent de vaststellingsovereenkomst, waarin onder andere staat aangegeven wat de hoogte van uw schadevergoeding is. Daarna krijgt u de resterende schadevergoeding en het smartengeld op uw eigen rekening uitgekeerd.

Als u blijvend letsel heeft overgehouden aan het ongeval, moet een medisch deskundige bepalen hoeveel schade er in de toekomst nog te verwachten is. Wanneer dit niet te bepalen is, wordt er een voorbehoud opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Zodat u in de toekomst nog aanspraak kunt maken op schadevergoeding. Mocht dit nodig blijken te zijn.

Gouden tip: bewaar alle rekeningen en schrijf alles op!

Het is belangrijk dat u alle rekeningen bewaart als bewijsmateriaal. Daarnaast is het belangrijk dat u alles goed bijhoudt. Dat wil zeggen dat u alles opschrijft wat er tijdens en na het ongeluk is gebeurd. Daaronder valt:

 • Wanneer u naar het ziekenhuis, uw huisarts of fysiotherapeut bent geweest
 • De reistijd en -kosten
 • De dagen dat u niet heeft gewerkt
 • Wie u komt helpen in het huishouden en hoeveel uur
 • Hoe u de kinderopvang en huisdierenopvang regelt
 • Hoeveel studievertraging u oploopt
 • Welke dingen u niet kunt doen in uw dagelijkse leven: sporten, wandelen, andere hobby’s
 • Hoeveel pijn u heeft van uw letsel
 • Hoe het revalidatieproces verloopt

Dit is allemaal nuttige informatie om tot de juiste schadeberekening te komen tijdens het letselschadetraject. Waardoor u de maximale schadevergoeding, inclusief het smartengeld vergoed krijgt. Daar heeft u immers recht op!

Laat direct uw schadevergoeding claimen

Schakel ons vandaag nog in om het letselschadetraject in gang te zetten. Zo voorkomt u financiële problemen, verjaring en twijfel over de oorzaak van uw letsel. Wij hebben jarenlange ervaring met allerlei verschillende letselschadezaken omtrent verkeersongevallen. Onze juristen regelen de maximale schadevergoeding voor u en tussentijdse voorschotten. Vul het contactformulier in, dan bellen wij u vandaag nog terug.

Over ons

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Wij werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Team

Ons team bestaat uit juridisch hoog opgeleide gemotiveerde mensen, die alles in het werk zullen stellen uw schade zo rechtvaardig mogelijk vergoed te krijgen.

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, garanderen wij schriftelijk dat u geen nota's van ons zult ontvangen. Wij werken geheel gratis voor het slachtoffer.