Voetgangers op een zebrapad

Als voetganger aangereden: de verzekering

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig
 • Gespecialiseerd in aanrijdingen met letsel

Hoe zit het met de verzekering wanneer u wordt aangereden als voetganger? Het is belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn na een ongeval. Wist u bijvoorbeeld dat wanneer u als voetganger bent aangereden u bijna altijd de maximale schadevergoeding krijgt uitgekeerd van de verzekering?

Als voetganger aangereden: hoe krijgt u de maximale schadevergoeding van de verzekering?

Wij bieden u 100% gratis juridische hulp. Een persoonlijke jurist die naar uw wensen luistert, de maximale schadevergoeding, voorschotten en een snelle afhandeling verzorgt? Check, aan alles wordt gedacht. Vul uw naam en telefoonnummer in op het contactformulier. Vertel ons over uw ongeluk als voetganger. U wordt dezelfde werkdag nog teruggebeld door één van onze ervaren juristen.

Wilt u meer weten over de voordelen van juridische hulp? Ga dan naar de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Als voetganger aangereden: hoe zit het met de verzekering? 21 vragen en antwoorden

Vraag 1. Hoe zorg ik ervoor dat de WA-verzekeraar mijn schade vergoedt?

Vraag 2. Is de tegenpartij aansprakelijk voor het ongeval?

Vraag 3. De verzekeraar van de tegenpartij doet mij een aanbod, kan ik dat laten toetsen?

Vraag 4. De verzekeraar van de tegenpartij wijst de aansprakelijkheid af, wat nu?

Vraag 5. De verzekeringsmaatschappij weigert mijn volledige schade te vergoeden, wat nu?

Vraag 6. De behandeling van mijn dossier verloopt niet zoals gewenst, wat te doen?

Vraag 7. De tegenpartij is onverzekerd, wat nu?

Vraag 8. Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet voldoende?

Vraag 9. Ik heb geen rechtsbijstandverzekering, wat nu?

Vraag 10. Ontevreden over mijn rechtsbijstandsverzekeraar, wat nu?

Vraag 11. Hoe onderbouw ik mijn schade?

Vraag 12. De relatie tussen de klachten en het ongeval wordt ontkend, wat nu?

Vraag 13. Heb ik als voetganger juridische hulp nodig, zo ja waarom via jullie?

Vraag 14. Kunnen jullie mij helpen en wat zijn de kosten?

Vraag 15. Het ongeval was deels mijn eigen schuld, krijg ik mijn schade vergoed?

Vraag 16. Heb ik een advocaat nodig?

Vraag 17. Kan ik als voetganger, smartengeld claimen bij de verzekeraar?

Vraag 18. Moet ik rekening houden met een zorgkostennota?

Vraag 19. Wat wordt de hoogte van mijn schadevergoeding?

Vraag 20. Wat zijn uw belangrijkste juridische tips voor de voetganger met letsel?

Vraag 21. Arbeidsongeschikt geraakt, waar heb ik recht op?

Vraag 1. Hoe zorg ik ervoor dat de WA-verzekeraar mijn schade vergoedt?

Antwoord: wij raden u aan om de gratis juridische hulp van ons bureau in te schakelen.

Hoe krijgt u bij een ongeval als voetganger een uitkering van de verzekering? U kunt proberen de zaak zelf op te lossen. Helaas krijgt u dan meestal niet de vergoeding waar u recht op heeft. De WA-verzekeraar weet maar al te goed de juridische regels en wetten te omzeilen. Dit geldt ook voor de verzekeraar van de aansprakelijkheidsverzekering (voor fietsers).

Hoe zorgt u ervoor dat u een vergoeding krijgt van de verzekering wanneer u als voetganger bent aangereden? Wij hebben ruim 15 jaar ervaring in huis op het gebied van letselschade. De letselschadewereld blijft continu in verandering. Daarom wonen onze juristen maandelijks cursussen en trainingen bij om hun kennis bij te spijkeren. Benut deze gratis kennis.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 2. Is de tegenpartij aansprakelijk voor het ongeval?

Antwoord: in de meeste gevallen is het mogelijk om de tegenpartij (in ieder geval deels) aansprakelijk te stellen voor de botsing.

U heeft een ongeval gehad als voetganger: hoe zit het dan met de verzekering? U heeft in vrijwel alle gevallen recht op schadevergoeding. Al is het soms maar voor een deel van de schade.

Bij een aanrijding tussen een voetganger en een motorvoertuig vergoedt de WA-verzekering:

 • 100% schadevergoeding als het ongeluk is veroorzaakt door de bestuurder van het motorvoertuig
 • 50% tot 100% schadevergoeding als het ongeluk is veroorzaakt door beiden
 • 50% tot 100% schadevergoeding als het ongeluk is veroorzaakt door de voetganger

Alleen als u een extreem roekeloze of opzettelijke verkeersfout heeft begaan, hoeft de verzekeraar geen schadevergoeding uit te betalen. Dit wordt in de praktijk echter zelden bewezen geacht.

Wanneer u als voetganger wordt geschept, heeft u altijd een streepje voor op de tegenpartij. Dit is zo in de Nederlandse wet geregeld. Voetgangers hebben immers totaal geen bescherming in het verkeer. Een voetganger raakt daardoor altijd matig tot ernstig gewond bij een ongeval. Voorbeelden van lichamelijk letsel:

 • Blauwe plekken
 • Schaafwonden
 • Kneuzingen
 • Gebroken neus, arm, been, heup
 • Verbrijzelde botten
 • Hersenschudding
 • Inwendige bloedingen

Bij een aanrijding tussen een voetganger en een fietser vergoedt de aansprakelijkheidsverzekering:

 • 100% als de fietser het ongeluk heeft veroorzaakt
 • Een te berekenen percentage als het ongeluk door beiden is veroorzaakt

Dat percentage wordt berekend aan de hand van de volgende punten:

 • De ernst van het letsel (matig tot ernstig gewond)
 • Hoe zwaar de verkeersfout weegt

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 3. De verzekeraar van de tegenpartij doet mij een aanbod, kan ik dat laten toetsen?

Antwoord: onze juristen kunnen dat aanbod voor u toetsen als u:

 1. Contact met ons opneemt via het contactformulier.
 2. Vertelt wat er precies is gebeurd.
 3. Gedetailleerd vertelt welke letselschade u heeft opgelopen: de materiële en de immateriële schade.
 4. Vertelt wat het aanbod is van de WA-verzekeraar of de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Aan de hand van deze informatie toetsen onze juristen het aanbod. De beoordeling van de jurist laat vaak een opmerkelijk verschil zien tussen het aangeboden bedrag en het bedrag waar u recht op heeft. Wat te doen bij een te laag aanbod? Machtig ons tot overname van uw dossier. Dan gaan onze juristen in gesprek met de verzekeringsmaatschappij om de schadevergoeding te claimen waar u recht op heeft.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 4. De verzekeraar van de tegenpartij wijst de aansprakelijkheid af, wat nu?

Antwoord: neem contact op met ons letselschadebureau voor een gratis second opinion.

Een akelig moment voor ieder letselschadeslachtoffer. De WA-verzekeraar of de aansprakelijkheidsverzekeraar acht de aansprakelijkheid niet bewezen. Dat betekent dat u zelf voor de kosten opdraait. Of is er nog een andere optie? Wij zoeken het graag voor u uit. Neem contact met ons op. Vertel ons:

 1. Over de botsing met het voertuig.
 2. Over de verkeersfout(en) van de tegenpartij die wijzen op zijn of haar aansprakelijkheid.
 3. De reden die de verzekeraar opgaf voor de afwijzing.

Blijkt uit grondig onderzoek van de jurist dat:

 • De bestuurder van het voertuig aansprakelijk is voor het ongeval
 • De bestuurder aangesloten was bij de verzekeringsmaatschappij ten tijde van het ongeval

Dan is de afwijzing van de WA-verzekering of de aansprakelijkheidsverzekering onterecht, wat nu? Wij raden u aan om de hulp in te schakelen van één van onze juristen. Dit doet u middels een machtigingsbrief. De jurist neemt de behandeling van de zaak dan geheel kosteloos van u over. Profiteer van gegarandeerd gratis juridisch advies en gratis juridische hulp.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 5. De verzekeringsmaatschappij weigert mijn volledige schade te vergoeden, wat nu?

Antwoord: neem contact met ons op. Vertel ons:

 • Over de aanrijding
 • Wat voor letsel u heeft opgelopen: lichamelijk (zoals: gebroken sleutelbeen, hersenschudding) en psychisch (zoals: angst, depressieve klachten)
 • Wat de materiële en immateriële schade is
 • De reden van de verzekeringsmaatschappij tot het niet betalen van de volledige schade

Een expert op het gebied van letselschade zoekt uit of de weigering legitiem is. Het antwoord daarop is in 99% van de gevallen: nee, de weigering is niet legitiem. Draag uw zaak daarom over aan één van onze gespecialiseerde juristen. Onderteken een machtigingsbrief en laat de rest aan ons over.

Terug naar het vragenoverzicht

U bent als voetganger aangereden en u vraagt zich af wat de verzekering moet vergoeden. Laat u bijstaan door één van onze ervaren juristen. Gratis juridische hulp, de maximale schadevergoeding en erkenning van uw leed. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en ongeval. U heeft dezelfde werkdag nog contact met een vakbekwame jurist.

Laat uw letselschade claimen

Vraag 6. De behandeling van mijn dossier verloopt niet zoals gewenst, wat te doen?

Antwoord: stap eenvoudig over naar de rechtshulp van ons bureau.

Wij horen regelmatig klachten over de behandeling van een zaak via de WA-verzekering

of de aansprakelijkheidsverzekering. Terugkerende problemen:

 • De WA-verzekeraar (of aansprakelijkheidsverzekeraar) reageert amper op vragen of verzoeken van de cliënt
 • Het traject verloopt zeer traag
 • Het kost veel tijd en inspanning doordat u zelf achter de zaken aan moet gaan
 • De hoogte van de schadevergoeding is vaak onrechtvaardig
 • De WA-verzekeraar (of aansprakelijkheidsverzekeraar) lijkt de ernst van het ongeluk niet te erkennen

Wat te doen bij een moeizaam verlopend traject? U kunt gratis overstappen naar ons letselschadebureau. U hoeft ons alleen maar te machtigen voor overname. Onze juristen gaan gelijk voor u aan de slag. De voordelen:

 • U kunt ons dagelijks bereiken voor al uw vragen en verzoeken
 • Uw persoonlijke jurist zet vaart achter de afhandeling van uw zaak
 • U hoeft niet meer elke dag met uw dossier bezig te zijn
 • Uw persoonlijke jurist gaat altijd voor de maximale schadevergoeding
 • Uw persoonlijke jurist zal uw klachten nooit bagatelliseren!
 • Gegarandeerd gratis juridisch advies en juridische hulp voor slachtoffers van letselschade

Ga voor meer voordelen naar de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 7. De tegenpartij is onverzekerd, wat nu?

Antwoord: het is dan meestal nog steeds mogelijk om een schadevergoeding te claimen.

Het kan zomaar gebeuren. De bestuurder van het motorvoertuig heeft geen motorverzekering, autoverzekering of scooterverzekering, wat nu? Wat zijn uw rechten in deze complexe situatie? Als u als voetganger bent aangereden door de bestuurder van een motorvoertuig zonder verzekering heeft u nog steeds de mogelijkheid op uitkering van de maximale schadevergoeding.

Het Waarborgfonds Motorverkeer keert een vergoeding uit wanneer bij een ongeval de bestuurder:

 • Geen autoverzekering, motorverzekering of scooterverzekering heeft
 • Is doorgereden of onbekend is
 • In een gestolen motorvoertuig reed

Het gaat hier altijd om ongevallen met motorvoertuigen.

De schadeclaim moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Als u het kenteken niet heeft kunnen noteren, dient u direct aangifte te doen op het politiebureau. Heeft u het kenteken wel weten te noteren? Dan dient u binnen 2 weken aangifte te doen van het ongeluk
 • U moet minstens één getuige hebben of;
 • De onverzekerde bestuurder moet de aansprakelijkheid erkennen

In het geval van een onverzekerde fietser is de schade alleen te claimen als:

 • De onverzekerde fietser de aansprakelijkheid erkent of;
 • U getuigen heeft van het ongeval

Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoed alleen schade die is veroorzaakt door een motorvoertuig.

Er komt veel op u af nadat u bent geschept door een onverzekerd voertuig. Als u dan ook nog de tegenpartij aansprakelijk moet stellen, komt u niet aan uw herstelproces toe. Schakel daarom ons bureau in. U kunt dan rustig herstellen, terwijl onze juristen de schade voor u verhalen.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 8. Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet voldoende?

Antwoord: de rechtshulp van rechtsbijstand is vaak ondermaats. Veel cliënten stappen over naar ons kantoor met min of meer dezelfde redenen:

 • Rechtsbijstand medewerkers lijken zich niet te kunnen of willen inleven in de situatie van verkeersslachtoffers
 • Rechtsbijstand medewerkers lijken weinig ervaring te hebben op het gebied van letselschade
 • Het contact met de behandelaar verloopt moeizaam
 • Veel vertraging in de zaak
 • Het is een komen en gaan van rechtsbijstand medewerkers. Soms heeft een cliënt maar liefst vier verschillende behandelaren in een korte tijd
 • Dossiers worden niet goed doorgenomen of overgedragen, waardoor cliënten steeds opnieuw alles moeten oprakelen over het ongeluk en de letselschade
 • Rechtsbijstand medewerkers lijken te handelen in het belang van de rechtsbijstandsverzekeraar en niet in het belang van de getroffen verkeersdeelnemers

Heeft u de hulp ingeschakeld van verkeersrechtbijstand of van de algemene rechtsbijstand en bent u niet tevreden? U kunt geheel kosteloos overstappen naar gratis juridische hulp van onze ervaren juristen. Rechtsbijstand medewerkers weten vaak niet hoe ze moeten omgaan met slachtoffers van een verkeersongeval. Onze juristen weten dat wel. Behulpzaam, snel en doortastend: dat zijn onze juristen.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 9. Ik heb geen rechtsbijstandverzekering, wat nu?

Antwoord: schakel ons bureau in voor gratis juridische hulp bij letselschade.

Wat te doen bij een ongeval als voetganger wanneer u geen rechtsbijstandverzekering of verzekering van de verkeersrechtbijstand heeft afgesloten? Heeft u dan geen recht op juridische bijstand? Of moet u dan een advocaat inschakelen na een ongeval? Het is niet meer dan logisch dat u graag een schadevergoeding ontvangt van de verzekering wanneer u als voetganger bent aangereden.

Heeft u letselschade opgelopen ten gevolge van het ongeval? Heeft u pijn of last van de verwondingen? Ken uw rechten! Na een aanrijding heeft u in vrijwel alle gevallen als voetganger recht op een vergoeding van de verzekering. Wij raden u aan om ons in te schakelen. Gratis juridische hulp voor letselschadeslachtoffers naar volle tevredenheid van voorgaande cliënten.

Nieuwsgierig naar de beoordelingen van onze cliënten? Bezoek dan de pagina Ervaringen van cliënten.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 10. Ontevreden over mijn rechtsbijstandsverzekeraar, wat nu?

Antwoord: u kunt kosteloos overstappen naar gratis juridische hulp van ons letselschadebureau.

Het komt heel vaak voor dat cliënten naar ons bureau overstappen met klachten over rechtsbijstand. U gaat logischerwijs eerst naar de rechtsbijstandsverzekeraar als u daar een verzekering heeft afgesloten. Jammer genoeg is de rechtshulp van rechtsbijstand vaak niet toereikend, wat nu? Weet u dat u ook direct naar ons kantoor kunt komen voor gratis juridische bijstand?

U heeft recht op gratis juridische hulp. En als aangereden voetganger heeft u ook recht op een passende schadevergoeding van de verzekering. Machtig ons om de zaak over te nemen. Wij bieden u:

 • Snelle afhandeling van uw zaak
 • Altijd bereikbaar voor cliënten
 • Maximale letselschadevergoeding
 • Voorschotten
 • U krijgt een persoonlijke jurist toegewezen die rekening houdt met uw wensen en behoeften
 • U krijgt altijd een update bij nieuwe ontwikkelingen of post van de wederpartij

Meer voordelen vindt u op de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Terug naar het vragenoverzicht

U bent als voetganger aangereden en u vraagt zich af wat de verzekering moet vergoeden. Laat u bijstaan door één van onze ervaren juristen. Gratis juridische hulp, de maximale schadevergoeding en erkenning van uw leed. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en ongeval. U heeft dezelfde werkdag nog contact met een vakbekwame jurist.

Laat uw letselschade claimen

Vraag 11. Hoe onderbouw ik mijn schade?

Antwoord: bewaar alle bonnetjes en schaf een logboek aan.

Het is belangrijk dat u bewijs heeft van de onkosten die u heeft gemaakt. Het is verstandig om een eigen dossier aan te maken. Een dossier waarin u alle bonnetjes bewaart. Het logboek gebruikt u om zoveel mogelijk informatie te beschrijven omtrent het ongeval:

 • Hoe heeft het ongeval precies plaatsgevonden?
 • Wat voor letsel heeft u opgelopen?
 • Alle medische bezoeken aan: het ziekenhuis, uw huisarts en de fysiotherapeut
 • Pijn en last van het letsel
 • Wat kunt u niet meer doen door het letsel? (werk, sport, huishouden)
 • Welke onkosten maakt u?

Het aantonen van de aansprakelijkheid kan complexe juridische discussies opleveren met de WA-verzekeraar of de aansprakelijkheidsverzekeraar. Wij adviseren u om de hulp in te schakelen van een specialist op letselschadegebied. U vertelt ons uw verhaal. En dan gaan wij de tegenpartij aansprakelijk stellen.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 12. De relatie tussen de klachten en het ongeval wordt ontkend, wat nu?

Antwoord: wij kunnen een second opinion voor u doen.

Bent u naar de dokter geweest of naar het ziekenhuis? Dan vragen wij het medische dossier voor u op. Ons medische adviseur beoordeelt aan de hand van het medische dossier de relatie tussen uw klachten en het ongeval.

Is de relatie tussen de klachten en het ongeval aan te tonen? Machtig ons bureau om uw zaak over te nemen. Dan gaan onze juristen over tot het aansprakelijk stellen van de tegenpartij voor het opgelopen letsel.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 13. Heb ik als voetganger juridische hulp nodig, zo ja waarom via jullie?

Antwoord: wij adviseren u om altijd juridische hulp in te schakelen. U haalt hier altijd voordelen uit. Bezoek de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Dan weet u waarom ons bureau de beste keus is.

Wij lichten alvast een tipje van de sluier op:

 • Geen addertjes onder het gras. Onze juridisch advies en juridische hulp is 100% gratis, u krijgt dit schriftelijk bevestigd
 • U hoeft niet dagelijks aan uw dossier te werken. Dat scheelt u een heleboel kostbare tijd, energie en frustratie
 • De maximale schadevergoeding voor al uw letselschade
 • Uw persoonlijke jurist zorgt ervoor dat u snel een voorschot krijgt op de onvoorziene kosten
 • Alle stappen en ontwikkelingen in het traject worden met u besproken. Alle post wordt voor u gekopieerd aangeleverd of per email doorgezonden

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 14. Kunnen jullie mij helpen en wat zijn de kosten?

Antwoord: jazeker, als u als voetganger letselschade heeft opgelopen bij een ongeval. De hulp van onze juristen is in dat geval 100% gratis.

U heeft recht op gratis juridisch advies en juridische hulp. Dit is bepaald in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. Alle schade moet vergoed worden. En daar vallen ook de kosten onder van juridische hulp. Naar aanleiding van het ongeval heeft u juridische hulp moeten inschakelen.

U staat ook geen deel van uw schadevergoeding aan ons af. De verzekeraar van de tegenpartij moet onze kosten betalen. Apart van de maximale schadevergoeding waar u recht op heeft. Deze worden nooit in mindering gebracht op úw schade.

Terug naar het vragenoverzicht

U bent als voetganger aangereden en u vraagt zich af wat de verzekering moet vergoeden. Laat u bijstaan door één van onze ervaren juristen. Gratis juridische hulp, de maximale schadevergoeding en erkenning van uw leed. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en ongeval. U heeft dezelfde werkdag nog contact met een vakbekwame jurist.

Laat uw letselschade claimen

Vraag 15. Het ongeval was deels mijn eigen schuld, krijg ik mijn schade vergoed?

Antwoord: ja, ook dan heeft u recht op schadevergoeding.

Heeft u een verkeersfout begaan, maar de tegenpartij ook? Dan heeft u als voetganger altijd recht op een deel van de schadevergoeding:

Aanrijding met een fietser:

Percentage van de schade

Aanrijding met een motorvoertuig:

50% tot 100% schadevergoeding

Aanrijding met een doorgereden motorvoertuig:

50% tot 100% schadevergoeding

In alle gevallen wordt het percentage berekend aan de hand van:

 • De ernst van het opgelopen letsel
 • De zwaarte van de gemaakte verkeersfouten

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 16. Heb ik een advocaat nodig of een jurist?

Antwoord: wij adviseren u om altijd gratis juridische hulp in te schakelen na een ongeval. De hulp van een jurist. Als u de hulp inschakelt van een advocaat dient u de advocaatkosten in eerste instantie zelf te betalen.

Een jurist mag volgens de Nederlandse wet gratis werken voor letselschadeslachtoffers. Sommige juristen werken volgens het no-cure-no-pay systeem, maar dat is helemaal niet nodig. De schadevergoeding behoort geheel aan u toe. Wij bieden:

 • Geheel gratis juridisch advies en gratis juridische hulp
 • De maximale schadevergoeding
 • Voorschotten op de schadevergoeding
 • Geen buitengerechtelijke kosten. Onze huisadvocaat kan een deelgeschilprocedure starten

Kijk voor meer voordelen op de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Roept u de hulp in van een advocaat na een ongeluk dan krijgt u te maken met:

 • De (vaak hoge) declaraties van de advocaat die u in eerste instantie zelf dient te betalen
 • Alle kosten als de aansprakelijkheid niet wordt erkend door de tegenpartij
 • Geen persoonlijke behandeling door teveel lopende zaken
 • Buitengerechtelijke kosten. Een advocaat kan zelf procederen, maar daar zit een hoog prijskaartje aan

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 17. Kan ik als voetganger, smartengeld claimen bij de verzekeraar?

Antwoord: als letselschadeslachtoffer heeft u altijd recht op smartengeld.

Smartengeld is de vergoeding voor de immateriële schade. De ‘onzichtbare’ schade. Een ongeval brengt altijd geestelijke pijn met zich mee. Een last die u dagelijks met zich meedraagt. Het psychische leed is niet met geld te helen. Smartengeld helpt slachtoffers vaak wel te berusten in de ontstane situatie.

Waar wordt op gelet wanneer u als aangereden voetganger smartengeld wilt claimen van de verzekering? De volgende punten bepalen de hoogte van de smartengeldvergoeding:

 • De lichamelijke en psychische aard van het letsel (verwondingen, trauma’s)
 • Hoelang en hoe zwaar was het revalidatieproces?
 • In hoeverre belemmert het letsel u in het dagelijkse leven?
 • Is de kwaliteit van uw leven verminderd?
 • Uw leeftijd

De uitkering van de smartengeldvergoeding wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 18. Moet ik rekening houden met een zorgkostennota?

Antwoord: ja, in bepaalde gevallen kunt u een zorgkostennota verwachten:

 • Per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis
 • Ziekenhuisopname of operatie
 • Op eigen houtje naar de spoedeisende hulp
 • Fysiotherapie (wordt vaak alleen deels vergoed door de verzekering)
 • Bepaalde medicijnen

U betaalt de kosten voor uw eigen risico. En in sommige gevallen wordt er ook nog verwacht dat u een eigen bijdrage levert. Dit zijn onverwachtse kosten die vrij hoog kunnen oplopen. Wij weten hoe vervelend dit is voor de slachtoffers. Daarom regelen onze juristen zo snel mogelijk enkele voorschotten op de maximale schadevergoeding voor u om deze onvoorziene kosten te dekken.

Al deze kosten moeten uiteindelijk volledig vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij!

Terug naar het vragenoverzicht

U bent als voetganger aangereden en u vraagt zich af wat de verzekering moet vergoeden. Laat u bijstaan door één van onze ervaren juristen. Gratis juridische hulp, de maximale schadevergoeding en erkenning van uw leed. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Of vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en ongeval. U heeft dezelfde werkdag nog contact met een vakbekwame jurist.

Laat uw letselschade claimen

Vraag 19. Wat wordt de hoogte van mijn schadevergoeding?

Antwoord: de hoogte van uw letselschadevergoeding is niet van tevoren te bepalen.

Verschillende factoren dragen bij aan de hoogte van uw schadevergoeding:

 • Alle kosten die gerelateerd zijn aan het ongeval
 • De aard van het letsel (tijdelijk, blijvend)
 • De herstelperiode: duur en inspanning
 • Verminderde levenskwaliteit
 • Aanpassingen in het dagelijkse leven
 • Uw leeftijd

Een nauwkeurige berekening van alle schadeposten is noodzakelijk. Zie geen schadeposten over het hoofd! U wilt immers niet met onverwachtse kosten worden opgescheept. Scherp, gedetailleerd en volledig? Dat is de schadeberekening van onze juristen. Wacht daarom niet langer en schakel onze hulp vandaag nog in.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 20. Wat zijn uw belangrijkste juridische tips voor de voetganger met letsel?

Antwoord: u heeft letselschade opgelopen door een ongeluk in het verkeer, wat nu? Wij hebben de belangrijkste tips voor u op een rij gezet:

 1. Vul het schadeformulier zo gedetailleerd mogelijk in.
 2. Onderteken pas als u alles goed heeft doorgelezen. Ergens niet mee eens? Onderteken het formulier dan niet!
 3. Laat de tegenpartij het schadeformulier ondertekenen.
 4. Zit u zonder schadeformulier? Gebruik dan pen en papier of uw telefoon om alles te noteren.
 5. Zijn er omstanders op de plek van het ongeval? Vraag om een getuigenis en gegevens.
 6. Het is belangrijk dat u zich laat behandelen aan uw verwondingen. Ga met de ambulance mee of ga naar uw huisarts.
 7. Laat u geen verklaring ontfutselen door de verzekeraar van de tegenpartij.
 8. Begin gelijk met het opbouwen van een eigen dossier. Bewaar rekeningen en hou een logboek bij met alle gebeurtenissen (doktersbezoeken, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, klachten).
 9. Kom gelijk in actie: vul het contactformulier in. Wij helpen u verder.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 21. Arbeidsongeschikt geraakt, waar heb ik recht op?

Antwoord: u heeft recht op een vergoeding van alle misgelopen inkomsten en overige schade.

Wat dient de verzekering te vergoeden als u als voetganger bent aangereden met arbeidsongeschiktheid tot gevolg? De grootste schadepost is dan het verlies aan inkomen. Uw werkgever betaalt nog maar 70% van uw loon uit. Deze schadepost kan hoog oplopen:

 • De overige 30% van uw loon
 • Bonussen, winst, promotie en fooi
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Overwerk
 • Vakantiegeld
 • ‘Zwart werk’: klusjes en dergelijke waarvoor u werd betaald

Alle kosten moeten vergoed worden. Evenals de rest van de materiële schade:

 • Aanpassingen: traplift in huis, rolstoel voor sportbeoefening en aangepaste vakantie
 • Huishoudelijke hulp: klusjes in en rondom het huis en de tuin
 • Opvang voor de kinderen
 • Hondenuitlaatservice
 • Scootmobiel
 • Alle medische kosten, inclusief het eigen risico

En de immateriële schade:

 • Smartengeld

Ga voor een uitgebreid overzicht van alle schadeposten naar de pagina Overzicht schadeposten.

Heeft u vragen over mogelijke schadeposten? Neem dan direct contact met ons op. Onze juristen zijn u graag van dienst door al uw vragen te beantwoorden.

Terug naar het vragenoverzicht

Als voetganger aangereden: laat ons uw schadevergoeding claimen bij de verzekering

Wanneer u als voetganger bent aangereden moet de verzekering van de tegenpartij uw schade bijna altijd (deels) vergoeden. Blijf niet met de brokken achter. Laat onze juristen de maximale schadevergoeding voor u claimen! Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer voor gratis juridische hulp. U wordt dezelfde werkdag nog teruggebeld.

Over ons

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Wij werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Team

Ons team bestaat uit juridisch hoog opgeleide gemotiveerde mensen, die alles in het werk zullen stellen uw schade zo rechtvaardig mogelijk vergoed te krijgen.

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, garanderen wij schriftelijk dat u geen nota's van ons zult ontvangen. Wij werken geheel gratis voor het slachtoffer.