Voetgangers op een zebrapad

Als voetganger aangereden door een auto

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig
 • Gespecialiseerd in aanrijdingen met letsel

U bent als voetganger aangereden door een auto. U wilt de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet u doen als u als voetganger bent aangereden door een auto? Laat onze juristen uw schadevergoeding claimen bij de automobilist.

Als voetganger aangereden door een auto: u heeft recht op letselschadevergoeding

Wij bieden gratis juridische hulp aan alle voetgangers met letsel. Uw persoonlijk aangewezen jurist zorgt ervoor dat u de maximale schadevergoeding krijgt. Vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en ongeval. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug. Daarna kunnen we uw zaak gelijk in behandeling nemen.

Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Als voetganger aangereden door een auto: wat nu? 21 vragen en antwoorden

Vraag 1. Wat is letselschade?

Vraag 2. Als voetganger aangereden door een auto, wat nu?

Vraag 3. Wie is aansprakelijk bij een aanrijding voetganger – auto?

Vraag 4. Moet ik rekening houden met een nota van mijn zorgverzekeraar?

Vraag 5. Heb ik als voetganger recht op schadevergoeding?

Vraag 6. Welke schade wordt vergoed?

Vraag 7. Wat wordt de hoogte van mijn schadevergoeding?

Vraag 8. Hoe werkt het claimen van schadevergoeding?

Vraag 9. Hoe verloopt de uitbetaling van de schadevergoeding?

Vraag 10. Wat is smartengeld en heb ik daar als voetganger recht op?

Vraag 11. Mijn zaak is in behandeling bij de verzekeraar van de automobilist, wat nu?

Vraag 12. Ik heb een aanbod ontvangen van de verzekering, kan ik dat laten toetsen?

Vraag 13. De verzekeraar van de automobilist wijst de aansprakelijkheid af, wat nu?

Vraag 14. De automobilist is doorgereden of onbekend, wat nu?

Vraag 15. Het ongeluk was deels mijn eigen schuld, kan ik desondanks mijn schade vergoed krijgen?

Vraag 16. Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet voldoende?

Vraag 17. Waarom juridische hulp inschakelen en waarom via ons?

Vraag 18. Wat zijn de kosten van juridische hulp?

Vraag 19. Waarom kan ik beter een jurist inschakelen dan een advocaat?

Vraag 20. Wat zijn uw belangrijkste juridische tips bij een aanrijding voetganger – auto?

Vraag 21. Arbeidsongeschikt geraakt, waar heb ik recht op?

Vraag 1. Wat is letselschade?

Antwoord: letselschade bestaat uit letsel en schade:

Letsel ontstaat wanneer u gewond raakt na een ongeval:

 • Lichamelijke klachten: pijn, verwondingen; zoals gebroken ledematen, hersenschudding, etc.
 • Psychische klachten: verdriet, depressie, trauma, angst, verminderd plezier in uw leven, etc.

De schade die ontstaat is onder te verdelen in:

Materiële schade, zoals:

 • Alle gemaakte en toekomstige kosten
 • Misgelopen inkomsten
 • Medische kosten (waaronder het eigen risico)
 • Reiskosten
 • Schade aan uw eigendommen (bekijk het volledige overzicht op de pagina Overzicht schadeposten)

Immateriële schade:

 • Smartengeld voor de pijn die u lijdt en uw verdriet

Oftewel: letselschade bestaat uit het letsel en de schade die u voor uw kiezen krijgt na een ongeval. Heeft u als voetganger letselschade opgelopen en is de automobilist daar verantwoordelijk voor? Dan heeft u vrijwel altijd recht op schadevergoeding.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 2. Als voetganger aangereden door een auto, wat nu?

Antwoord: volg de onderstaande 6 stappen van onze juristen:

 1. Bel 112 als er sprake is van ernstig letsel.
 2. Noteer alle gegevens van de automobilist en naam en telefoonnummer van getuigen.
 3. Vul het complete schadeformulier in, inclusief handtekeningen!
 4. Ga gelijk door naar het ziekenhuis of uw huisarts (verzorging en belangrijke bewijslast).
 5. Schakel vandaag nog onze gratis juridische hulp in via het contactformulier (bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade).
 6. Volg de aanwijzingen en adviezen van onze ervaren juristen op.

Bekijk meer tips op de pagina Aangereden: 20 waardevolle tips. Voor een uitgebreid stappenplan verwijzen wij u door naar de pagina Wat te doen na een aanrijding: 15 stappenplan.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 3. Wie is aansprakelijk bij een aanrijding voetganger – auto?

Antwoord: de automobilist is vrijwel altijd aansprakelijk te stellen voor (een deel van) de letselschade.

Voetgangers hebben een uiterst kwetsbare positie in het verkeer. U heeft geen enkele bescherming bij een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig. Daarom wordt een voetganger ook een zwakkere verkeersdeelnemer genoemd. Hierdoor ligt altijd het risico op ernstige verwondingen op de loer. In de Wegenverkeerswet is een speciale sectie opgenomen voor onder andere voetgangers. Ook de rechtspraak heeft zich hier meerdere malen over uitgelaten. Dit zorgt ervoor dat voetgangers:

Bij een eigen verkeersfout of verkeersfout aan beide kanten:

Minimaal 50% schadevergoeding dienen te ontvangen. Dit percentage kan oplopen tot 100% afhankelijk van het letsel en de verkeersfouten over en weer.

Bij een verkeersfout van een automobilist:

100% schadevergoeding dienen te ontvangen als het ongeluk de schuld is van een automobilist.

Jonger dan 14 jaar:

In alle gevallen 100% schadevergoeding dienen te ontvangen.

Wanneer u bent aangereden door een automobilist hoeft de bestuurder alleen geen schade te vergoeden als:

 • U opzettelijk of met aan opzet grenzende roekeloosheid een verkeersfout heeft begaan

Dit wordt in de praktijk zelden tot nooit toegekend. De oplettendheid van automobilisten wordt heel zwaar gewogen bij de berekening van de schadevergoeding. Automobilisten dienen namelijk voorbereid te zijn op eventuele verkeersfouten van voetgangers.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 4. Moet ik rekening houden met een nota van mijn zorgverzekeraar?

Antwoord: ja, bij een behandeling op de eerste hulp, een rit in de ambulance, een operatie in het ziekenhuis of wanneer u meerdere behandelingen bij een fysiotherapeut ondergaat.

Bent u aangereden door een auto? En heeft u uw eigen risico nog niet verbruikt? Dan kunt u voor een bezoek aan de spoedeisende hulp een nota krijgen. Een nota die u binnen enkele weken aan het ziekenhuis dan wel zorgverzekeraar moet voldoen, wat nu? Het is belangrijk dat u tijdig contact met ons opneemt. Onze juristen regelen snel een voorschot voor u, zodat u de nota kunt betalen.

Een ongeval tussen een auto en een voetganger zorgt er vaak voor dat u als voetganger meerdere sessies bij een fysiotherapeut nodig heeft om te revalideren. Indien dat het geval is, kunt u daar ook een rekening voor krijgen. Fysiotherapie wordt maar voor een deel vergoed. Dit is schade die u kunt verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Terug naar het vragenoverzicht

U bent als voetganger aangereden door een auto. Neem direct contact met ons op voor: gratis juridische hulp, de maximale schadevergoeding en voorschotten. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Onze juristen zetten zich voor 200% in voor uw zaak. Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel over uw ongeval. Wij nemen dezelfde werkdag nog contact met u op.

Laat de maximale schadevergoeding claimen

Vraag 5. Heb ik als voetganger recht op schadevergoeding?

Antwoord: ja, u heeft als voetganger nagenoeg altijd recht op letselschadevergoeding.

Bent u geschept door een auto? En vraagt u zich af of u de bestuurder aansprakelijk kunt stellen? U heeft bijna altijd recht op (een deel van de) vergoeding. Ga voor meer informatie naar Wie is aansprakelijk bij een aanrijding voetganger – auto?

Wilt u gratis juridisch advies? Schakel ons in om uw schade te claimen. Een expert op het gebied van letselschade regelt de maximale schadevergoeding voor u, terwijl u zonder stress herstelt van uw verwondingen.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 6. Welke schade wordt vergoed?

Antwoord: afhankelijk van de gemaakte verkeersfouten moet 50% tot 100% van de letselschade, die is ontstaan doordat u als voetganger bent aangereden door een auto, worden vergoed.

Bij een aanrijding auto – voetganger ontstaat doorgaans veel letselschade. Het is goed mogelijk dat u iets heeft gebroken of dat u een matige tot zware hersenschudding heeft opgelopen. Enkele schadeposten die vergoed moeten worden:

 • Misgelopen loon, promotie, bonussen, fooi en pensioenopbouw
 • Alle medische kosten: eigen risico, fysiotherapeut, krukken, rolstoel, medicijnen
 • Reiskosten naar ziekenhuis, bedrijfsarts, fysiotherapeut
 • Studievertraging
 • Hulp met klusjes in en om het huis en de tuin
 • Kinderopvang
 • Hondenopvang
 • Smartengeld

Aangereden door een automobilist? En heeft u vragen over mogelijke schadeposten? Neem direct contact met ons op voor antwoorden op al uw vragen.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 7. Wat wordt de hoogte van mijn schadevergoeding?

Antwoord: dat is niet van tevoren te bepalen. De hoogte van uw schadevergoeding is namelijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Enkele factoren die o.a. meewegen:

 • Aard en ernst van uw letsel
 • Duur van de herstelperiode

Onze juristen stellen de hoogte van uw schadevergoeding vast aan de hand van een nauwkeurige berekening. In die berekening komen de volgende punten aan bod:

 • Uw gemiste inkomsten
 • Alle gemaakte kosten
 • Smartengeld; voor uw pijn en verdriet

De uiteindelijke berekening brengt precies in kaart wat u totale schade is. En waar u recht op heeft. Deze berekening is complex en loopt door tot u (zo goed als mogelijk of) volledig bent hersteld. De exacte hoogte is dan ook pas duidelijk aan het eind van het traject.

Lees meer op de pagina Hoogte schadevergoeding.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 8. Hoe werkt het claimen van schadevergoeding?

Antwoord: schade claimen verloopt volgens het volgende stappenplan:

 1. Bent u als voetganger betrokken geraakt bij een ongeval met een auto? Laat uw verwondingen nakijken door een specialist: een ziekenhuisarts of dokter. Neem daarna gelijk contact met ons op. Vertel ons hoe u door de auto bent geschept. Dit kan via het contactformulier.
 2. Soms vinden slachtoffers het fijner om persoonlijk over hun ongeluk te vertellen. Wilt u dat uw persoonlijke jurist bij u op huisbezoek komt? Dan wordt er een huisbezoek voor u geregeld.
 3. Op welke gronden de tegenpartij aansprakelijk te stellen is, wordt door de jurist onderzocht. Dit doet uw persoonlijke jurist aan de hand van uw verhaal en eventueel bewijsmateriaal.
 4. Komt uit het onderzoek van de jurist naar voren dat de tegenpartij aansprakelijk is te stellen? Dan sturen wij u een brief om ons te machtigen. In deze brief staat ook zwart op wit dat onze hulp geheel gratis is. Heeft u ons gemachtigd? Dan gaat uw persoonlijke jurist achter de maximale schadevergoeding aan.
 5. Allereerst stuurt de jurist een aansprakelijkheidsbrief naar de WA-verzekeraar.
 6. Erkent de WA-verzekering de aansprakelijkheid? Dan wordt het tijd om een precieze schadeberekening op te stellen. Alle schadeposten komen dan aan bod.
 7. Met deze gedetailleerde schadeberekening gaat de jurist over tot het vorderen van voorschotten op de maximale schadevergoeding.
 8. De eindfase is aangebroken. U bent hersteld of er is geen zicht meer op verder herstel. De jurist vordert de resterende schadevergoeding voor u.

Ga voor een uitgebreide beschrijving naar de pagina Hoe verloopt het traject?

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 9. Hoe verloopt de uitbetaling van de schadevergoeding?

Antwoord: de uitkering van de letselschadevergoeding wordt rechtstreeks op uw eigen bankrekening gestort.

Aangereden door een auto in het verkeer? 50% tot 100% van de letselschade moet vergoed worden, afhankelijk van de gemaakte verkeersfouten. De uitkering van de schadevergoeding wordt direct op uw eigen bankrekening gestort. Deze uitkering van de maximale schadevergoeding bestaat uit:

 • Voorschotten op uw eindbedrag
 • Smartengeld
 • Resterende schadevergoeding

Terug naar het vragenoverzicht

U bent als voetganger aangereden door een auto. Neem direct contact met ons op voor: gratis juridische hulp, de maximale schadevergoeding en voorschotten. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Onze juristen zetten zich voor 200% in voor uw zaak. Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel over uw ongeval. Wij nemen dezelfde werkdag nog contact met u op.

Laat de maximale schadevergoeding claimen

Vraag 10. Wat is smartengeld en heb ik daar als voetganger recht op?

Antwoord: smartengeld is een compensatie voor de lijdensweg van het slachtoffer. En ja, daar heeft u als slachtoffer altijd recht op.

Smartengeld is in het leven geroepen voor al het onzichtbare leed van het slachtoffer. Leed dat niet aan de buitenkant te zien is, maar dat het slachtoffer wel altijd met zich meedraagt. Bent u als voetganger aangereden door een auto? Dan kan smartengeld zorgen voor een stukje erkenning van het leed dat is veroorzaakt door die aanrijding.

De hoogte van smartengeld is nooit van tevoren te bepalen als u bent aangereden door een automobilist. De hoogte van de smartengeldvergoeding is pas duidelijk aan het eind van de rit. Sommige schadeposten zijn dan pas te overzien:

 • De zwaarte van het ongeluk en de ernst van het letsel
 • De consequenties van het ongeluk: verleden, heden en toekomst
 • De duur en inspanning van de herstelperiode

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 11. Mijn zaak is al in behandeling bij de verzekeraar van de automobilist, wat nu?

De verzekeraar behartigt niet uw belangen, maar zijn eigen belangen! Antwoord: neem zo snel mogelijk contact met ons op en laat u uitleggen waarom het in de meeste gevallen niet goed is als de verzekeraar van de aansprakelijke partij ook uw schade regelt. De behandeling door ons kantoor kost u niets, maar u plukt er wel de vruchten van.

De reden dat u daar de vruchten van plukt? Wij noemen er een paar:

 • 100% gratis juridische hulp
 • U hoeft uw hoofd niet te breken over complexe juridische wetten en regels
 • Terwijl u herstelt van uw letsel, wordt alles voor u geregeld: voorschotten en de maximale schadevergoeding
 • Uw persoonlijke jurist stelt u van alle ontwikkelingen op de hoogte. Alle in- en uitgaande post wordt voor u gekopieerd aangeleverd
 • Uw wensen en behoeften worden meegenomen in het proces
 • En wachten? Dat komt niet voor in ons woordenboek. Wij zijn altijd bereikbaar voor onze cliënten

Lees meer over de voordelen op de pagina 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Ga nooit zomaar akkoord met een deal van de WA-verzekeraar. De verzekeraar van de tegenpartij kiest altijd de voor hen meest winstgevende regeling. U bent immers aangereden door een automobilist die bij hen verzekerd is. Laat u daarom niet verleiden tot een schijnbaar goede deal. De reden?

 • De WA-verzekering probeert de schade zo beperkt mogelijk te houden. Oftewel: een zo laag mogelijke schadevergoeding voor u
 • De communicatie voldoet niet aan de verwachtingen van de cliënten
 • U moet lang wachten op de uitkering van uw schadevergoeding
 • De verzekeraar en de medische adviseur zijn bevooroordeeld

Vergeet nooit dat de WA-verzekeraar niet staat te springen om een hoge schadevergoeding uit te keren. Dat gaat immers ten koste van de winst van de verzekeringsmaatschappij. U heeft recht op de maximale schadevergoeding wanneer u als voetganger bent aangereden door een auto. Wij komen op voor uw rechten als slachtoffer. Laat uw claim daarom indienen door een van onze deskundige juristen. Laat u door de verzekeraar niet wijs maken dat u geen recht heeft op een eigen belangenbehartiger!

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 12. Ik heb een aanbod ontvangen van de verzekering, kan ik dat laten toetsen?

Antwoord: dat kunt u zeker laten toetsen. Onze juristen gaan gelijk voor u aan de slag. Is het bedrag te laag? Stap dan over op de gratis rechtshulp van ons bureau. Doorloop het volgende stappenplan:

 1. Neem direct contact met ons op via het contactformulier.
 2. Vertel ons over de aanrijding.
 3. Vertel ons over uw lichamelijke en psychische letselschade.
 4. Geef aan ons door wat het aanbod is van de WA-verzekeraar.

Onze juristen zoeken uw zaak tot op de bodem uit. Meer dan eens blijkt dat het aanbod van de verzekeringsmaatschappij opmerkelijk laag is. Dit in vergelijking met de schadevergoeding die onze juristen hebben berekend. Machtig ons tot overname van uw dossier, zodat wij de schade voor u kunnen verhalen op de tegenpartij. Het voordeel? Een fors hogere schadevergoeding.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 13. De verzekeraar van de automobilist wijst de aansprakelijkheid af, wat nu?

Antwoord: neem gelijk contact met ons op voor een second opinion.

De WA-verzekeraar wijst de aansprakelijkheid vrij vaak onterecht af. Desondanks is de verzekeraar verplicht om uw schade te vergoeden als blijkt dat:

 • De tegenpartij aansprakelijk te stellen is voor de aanrijding auto – voetganger
 • De tegenpartij bij hen verzekerd was op het moment van de aanrijding

Achten onze juristen dat bewezen? Dan heeft de WA-verzekeraar geen recht om uw schadeloosstelling te weigeren. U bent als voetganger immers aangereden door een auto met een aan te wijzen aansprakelijke tegenpartij. Machtig ons om de zaak van u over te nemen. Wij gaan gelijk, geheel gratis, voor u aan de slag.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 14. De automobilist is doorgereden of onbekend, wat nu?

Antwoord: doe aangifte bij de politie van het doorrijden na de aanrijding en neem contact met ons op.

Onze juristen dienen een schadeclaim voor u in bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Belangrijke aandachtspunten:

 • Alleen mogelijk bij een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig
 • U moet direct aangifte doen als u het voertuig wel heeft gezien, maar het kenteken niet heeft kunnen noteren. Heeft u het kenteken wel genoteerd? Dan moet u binnen 14 dagen aangifte doen van het ongeluk
 • Ga op zoek naar getuigen, want u moet er minstens één hebben
 • U moet de identiteit van de doorgereden dader proberen te achterhalen. Hebben de buurtbewoners iets gezien? De winkeliers of het personeel? Zijn er straatcamera’s?

Let op: dit zijn allemaal verplichte punten voor het indienen van een claim bij het Waarborgfonds.

Neem direct contact met ons op. Onze juristen hebben veel ervaring met zaken waarin de bestuurder van een motorvoertuig is doorgereden. Wij weten hoe pijnlijk het is voor de slachtoffers. Neem daarom uw rust, terwijl wij voor u de maximale letselschadevergoeding regelen.

Terug naar het vragenoverzicht

U bent als voetganger aangereden door een auto. Neem direct contact met ons op voor: gratis juridische hulp, de maximale schadevergoeding en voorschotten. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Onze juristen zetten zich voor 200% in voor uw zaak. Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel over uw ongeval. Wij nemen dezelfde werkdag nog contact met u op.

Laat de maximale schadevergoeding claimen

Vraag 15. Het ongeluk was deels mijn eigen schuld, kan ik desondanks mijn schade vergoed krijgen?

Antwoord: ja, dat behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bent u als voetganger aangereden door een auto? En wilt u schadevergoeding ontvangen? Dat is in vrijwel alle gevallen mogelijk bij een aanrijding met een auto. Extra oplettendheid is geboden voor de bestuurder van een auto met het oog op zwakke verkeersdeelnemers. Een voetganger valt onder de categorie zwakke verkeersdeelnemer wat betekent dat:

Als de automobilist een verkeersfout heeft begaan:

U 100% schadevergoeding dient te ontvangen.

Als de automobilist en u beiden een verkeersfout hebben begaan:

U 50% tot 100% schadevergoeding dient te ontvangen.

Als u alleen schuldig bent aan het ongeval:

U alsnog 50% tot 100% schadevergoeding dient te ontvangen.

Als de voetganger een kind jonger dan 14 jaar is:

Het kind 100% schadevergoeding dient te ontvangen.

Als de dader onbekend is:

U 50% tot 100% schadevergoeding dient te ontvangen via het Waarborgfonds Motorverkeer, alleen indien men aan de voorwaarden voldoet. Ga voor meer informatie naar De automobilist is doorgereden of onbekend, wat nu?

Als de dader in een onverzekerde auto reed:

U 50% tot 100% schadevergoeding dient te ontvangen via het Waarborgfonds Motorverkeer, alleen indien men aan de voorwaarden voldoet. Ga voor meer informatie naar De automobilist is doorgereden of onbekend, wat nu?

Aangereden door een automobilist, wat nu? In zo goed als alle gevallen moet de WA-verzekeraar in ieder geval een percentage van de schuld vergoeden. Heeft u een verkeersfout gemaakt die ervoor heeft gezorgd dat u als voetganger bent aangereden door een auto? Dan wordt het schadevergoedingspercentage berekend aan de hand van de volgende vragen:

 • Hoe ernstig is het letsel?
 • Hoe zwaar wordt de verkeersfout aangerekend?

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 16. Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet voldoende?

Antwoord: wij horen vaak van niet, de redenen die genoemd worden:

 • Rechtsbijstand medewerkers lijken ongetraind op het gebied van regels en wetten omtrent ongevallen in het verkeer
 • Rechtsbijstand medewerkers tonen weinig begrip voor verkeersdeelnemers die het slachtoffer zijn geworden van een ongeval
 • Heeft u even de tijd? Cliënten moeten vaak lang wachten op een reactie van de behandelaar
 • Het traject loopt altijd vertraging op door wisselende medewerkers bij de rechtsbijstandsverzekering
 • Cliënten vinden het vervelend om steeds een nieuwe behandelaar te krijgen
 • Cliënten hebben het gevoel dat de overdracht van het dossier slordig en gehaast gebeurd
 • Een update over de ontwikkelingen? Die krijgen cliënten niet tot nauwelijks
 • Cliënten hebben het gevoel dat de medewerkers van rechtsbijstand niet werken vanuit een rechtvaardigheidsgevoel, maar zo snel mogelijk werken om targets te behalen

U heeft een rechtsbijstandsverzekering voor een mogelijk verkeersongeval. Dan verwacht u dat uw maandelijkse premie loont als u als voetganger bent aangereden door een auto. U heeft niet voor niets een verkeersrechtsbijstandverzekering afgesloten. Helaas is de praktijk anders.

Machtig ons om de zaak over te nemen van rechtsbijstand. Onze juristen staan u gratis bij.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 17. Waarom juridische hulp inschakelen en waarom via ons?

Antwoord: u heeft recht op gratis juridische hulp als letselschadeslachtoffer. Wij hebben de voordelen van ons letselschadebureau voor u uitgelicht op de pagina de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Alvast een greep uit de 20 voordelen:

 • Onze juridische hulp is geheel gratis. Geen percentage van uw schadevergoeding, geen rekeningen achteraf. Geheel gratis. Geen addertjes onder het gras.
 • Uw persoonlijke jurist gaat voor niets minder dan de maximale letselschadevergoeding
 • Uw wensen en behoeften staan aan de kern van het letselschadetraject
 • Er gaat geen enkele ontwikkeling in de zaak aan u voorbij. Zonder dat u daar moeite voor hoeft te doen. U krijgt een kopie van alle post die in- en uitgaat
 • U komt niet in de financiële problemen doordat u snel voorschotten ontvangt
 • Heeft u tussendoor vragen? Uw persoonlijke jurist staat dagelijks voor u klaar
 • Uw persoonlijke jurist zorgt voor een snelle afhandeling van uw zaak

Bekijk alle voordelen op de pagina de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 18. Wat zijn de kosten van juridische hulp?

Antwoord: Wanneer u als voetganger door een auto bent aangereden zijn er aan de juridische hulp van onze juristen geen kosten verbonden.

Als voetganger aangereden door een auto? Dan heeft u recht op gratis juridisch advies en gratis juridische hulp. Dit is in de Nederlandse wet vastgelegd. De WA-verzekering van de aansprakelijke tegenpartij dient onze kosten te vergoeden. Dit gaat ook niet ten koste van de maximale schadevergoeding waar u recht op heeft.

U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging over de gratis juridische bijstand. Deze brief versturen wij voor de start van het letselschadetraject. Wordt de aansprakelijkheid niet erkend? Dan betaalt u evengoed niets. Die kosten nemen wij voor eigen rekening.

Terug naar het vragenoverzicht

U bent als voetganger aangereden door een auto. Neem direct contact met ons op voor: gratis juridische hulp, de maximale schadevergoeding en voorschotten. Bekijk de 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade. Onze juristen zetten zich voor 200% in voor uw zaak. Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel over uw ongeval. Wij nemen dezelfde werkdag nog contact met u op.

Laat de maximale schadevergoeding claimen

Vraag 19. Waarom kan ik beter een jurist inschakelen dan een advocaat?

Antwoord: onze juristen werken gratis voor letselschadeslachtoffers. Dat wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse wet. Voor een advocaat gelden echter andere regels met betrekking tot de kosten van rechtshulp na een ongeval. De wet schrijft voor dat een advocaat de hoge kosten aanvankelijk in rekening dient te brengen bij het slachtoffer.

De belangrijkste verschillen tussen een jurist en een advocaat hebben wij hieronder voor u uitgelicht:

Via ons:
Biedt gratis hulp. Zonder risico tot betaling van kosten voor u.

Via een advocaat:
U moet in de meeste gevallen de kosten voorschieten. Het risico is voor u.

Via ons:
Meer persoonlijke aandacht door minder cliënten per jurist.

Via een advocaat:
Vaak enorme werkdruk door vele dossiers, hierdoor weinig persoonlijke aandacht.

Wij garanderen gratis rechtshulp voor alle letselschadeslachtoffers na een aanrijding!

Tijdens uw herstel is het belangrijk dat u geen stress ervaart. Het risico op een flinke financiële tegenslag brengt altijd stress met zich mee. Als u als voetganger bent aangereden door een auto voelt dat heel oneerlijk. Dat is ook oneerlijk. Daarom garanderen wij gratis rechtshulp voor alle letselschadeslachtoffers.

Wat te doen bij een schadeclaim die door een rechter moet worden beslecht?

 • Uw persoonlijke jurist schakelt dan onze huisadvocaat in. Wij hebben alle kennis onder één dak. De kosten worden verhaald op de aansprakelijke tegenpartij
 • Een advocaat kan zelf procederen, maar dit is een dure grap. Is de aansprakelijkheid nog niet erkend. Of wordt de aansprakelijkheid niet erkend? Dan komen de kosten voor uw rekening

Per jaar worden maar 5% van alle letselschadezaken door een rechter beoordeeld. Alleen in uitzonderlijke gevallen laten WA-verzekeraars het zo ver komen. U heeft dus geen dure advocaat nodig.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 20. Wat zijn uw belangrijkste juridische tips bij een aanrijding voetganger – auto?

Antwoord: wij hebben de zeven belangrijkste tips voor u op een rijtje gezet:

 1. Vul gelijk het schadeformulier in na de botsing met de auto
 2. Lees het schadeformulier grondig na vóór u het ondertekent
 3. Laat de tegenpartij hetzelfde doen
 4. Ga mee met de ambulancebroeders. Is dat niet nodig? Ga dan onmiddellijk naar de huisarts
 5. Belt de verzekeraar van de tegenpartij? Leg nooit een verklaring af!
 6. Laat de verzekeraar niet bij u thuis langskomen zonder dat u wordt bijgestaan door een jurist
 7. Schaf een logboek aan. Noteer hierin alle gebeurtenissen omtrent het ongeval en de opgelopen schade. Bewaar alle rekeningen in een map
 8. Wacht niet met het inschakelen van onze hulp

Bonustip: probeer na het ongeval direct foto’s te maken van de letselschade.

Terug naar het vragenoverzicht

Vraag 21. Arbeidsongeschikt geraakt, waar heb ik recht op?

Antwoord: u heeft recht op de maximale schadevergoeding.

Een aanrijding auto – voetganger kan zo ernstig zijn dat u volledig arbeidsongeschikt raakt. Dat betekent dat u een heleboel inkomsten misloopt. Het verlies van arbeidsvermogen is een schadepost die razendsnel kan oplopen. Vragen die beantwoord moeten worden:

 • Wat was het inkomen van het slachtoffer voor het ongeval?
 • Heeft het slachtoffer andere mogelijkheden om inkomen te vergaren?
 • Wat is de leeftijd van het slachtoffer?

Aangereden door een automobilist en arbeidsongeschikt geraakt? Wij maken een gedetailleerde schadeberekening voor u. Alle mogelijke arbeidskansen die u misloopt, worden meegewogen in deze berekening:

 • Bonussen
 • Promotie
 • Fooi
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Overwerk
 • Vakantietoeslag
 • Pensioenopbouw

Terug naar het vragenoverzicht

Als voetganger aangereden door een auto: laat ons uw letselschadevergoeding claimen

Kom direct in actie! Profiteer van onze gratis en deskundige juridische hulp bij het claimen van uw schadevergoeding. Voorkom dat uw schadevergoeding lager uitvalt, dan het bedrag waar u recht op heeft. Vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en vertel uw verhaal.

Als voetganger aangereden door een auto? Dan kunt u ernstig gewond raken. Schakel altijd medische hulp in na een ongeval. Bel een ambulance of ga direct langs uw huisarts.

Over ons

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Wij werken gratis voor slachtoffers die letselschade oplopen als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Team

Ons team bestaat uit juridisch hoog opgeleide gemotiveerde mensen, die alles in het werk zullen stellen uw schade zo rechtvaardig mogelijk vergoed te krijgen.

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, garanderen wij schriftelijk dat u geen nota's van ons zult ontvangen. Wij werken geheel gratis voor het slachtoffer.